• máme status celostátně distribuovaného deníku
  • pro Vás práce na 5 minut: stačí vyplnit a odeslat on-line objednávku
  • profesionální korektura: oznámení bude zkontrolováno odborníkem na firemní právo a finance
  • cena za uveřejnění oznámení o konání valné hromady je 4 900 Kč, za ostatní oznámení 1 900 Kč

O službě

Inzerce v našem elektronickém deníku je výrazně levnější a pohodlnější alternativou ke klasické inzerci.
Samozřejmě zcela v souladu s právem, neboť Vrchní soud v Praze konstatoval:

„Uveřejnění oznámení o konání valné hromady v internetovém deníku je zcela srovnatelné s uveřejněním v deníku, vycházejícím v tištěné podobě“ podrobněji zde, ve formátu PDF (225 KB).
Zdroj: Právní rozhledy, číslo 9/2008.

Jedinečným bonusem pro Vás je dlouholetá zkušenost našich redaktorů s firemními oznámeními, při korektuře jsme schopni Vám pomoci zachytit podstatnou část chyb a navrhnout případné doplnění textu tak, aby byl v souladu s požadavky (zákona). Samozřejmě budeme plně respektovat Vaše znění, pokud si to budete přát.

Objednávku můžete učinit:
a) volnou formou zasláním e-mailu s přiloženým vlastním textem oznámení na adresu objednavka@idenik.cz nebo idenik@idenik.cz.

b) Nebo využitím on-line formuláře.

c) Objednávku je taktéž možno zaslat faxem. V tomto případě si však účtujeme příplatek 1.000,- Kč.

Jak správně vyplnit objednávku?

Objednávka musí obsahovat jednoznačnou identifikaci zadavatele, tzn. zejména:
– obchodní firmu, sídlo, Identifikační číslo (IČ),
– jméno odpovědné osoby, včetně kontaktu (kvůli autorizaci objednávky)
– typ oznámení
– text k uveřejnění, řádně označený

Upozornění:
Neúplná objednávka nemusí být vydavatelem přijata.
Text uveřejňovaného oznámení schvaluje zadavatel i vydavatel.

Jak obdržíte potvrzení o přijetí objednávky

Na základě správně vyplněné a zaslané objednávky obdržíte potvrzení o jejím přijetí na váš e-mail, zadaný v objednávce.

Autorizace a Korektura

Na základě vámi zadané objednávky vytvoříme text oznámení, který vám zašleme ke korektuře na váš e-mail uvedený v objednávce.
Autorizaci provedete až po odstranění Vámi zjištěných případných nedostatků.
Pokud neobdržíte korekturu nejpozději v den požadovaného vydání, prosím kontaktujte nás. Jinak hrozí riziko nevydání!

Jak zaplatíte za naše služby
Na základě faktury (daňového dokladu), kterou vám zašleme v písemné podobě po uveřejnění oznámení na vámi určenou adresu.

Kdy uveřejníme vaše oznámení?
Nejpozději do 24 hodin poté, co nám odsouhlasíte konečné znění textu. V případě neokladné potřeby (např. hrozí zmaření lhůty) jsme schopni vydat vaše oznámení takřka okamžitě.