• máme status celostátně distribuovaného deníku
  • pro Vás práce na 5 minut: stačí vyplnit a odeslat on-line objednávku
  • profesionální korektura: oznámení bude zkontrolováno odborníkem na firemní právo a finance
  • cena za uveřejnění oznámení o konání valné hromady je 4 900 Kč, za ostatní oznámení 1 900 Kč

NKČR – vyhlášení konkurzu na obsazení notářského úřadu v Táboře

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád), KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Táboře se sídlem v Táboře. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Lucii Vaňkové, která ukončí činnost notářky v tomto notářském úřadě ke dni 31.7.2016.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 24. října 2016.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 22. listopadu 2016 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Čtěte dále »

NKČR – vyhlášení konkurzu na obsazení notářského úřadu v Českém Krumlově

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád), KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Českém Krumlově se sídlem v Českém Krumlově. Jde o uvolněný notářský úřad po notáři JUDr. Kamilu Hrdinovi, který ukončí činnost notáře ke dni 31.1.2017.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 17. října 2016.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 15. listopadu 2016 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Čtěte dále »

Innovative Commerce a.s. – řádná valná hromada 30. 6. 2016

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Innovative Commerce a.s.

Představenstvo společnosti Innovative Commerce a.s., IČO: 24729353, se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsané v OR vedeném MS v Praze, spisová značka B 16444 (dále též jen jako „Společnost“) si Vás dovoluje pozvat na řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat

dne 30. 06. 2016 v 10:00 hodin

na adrese Photon Energy Corporate Services CZ s.r.o. Uruguayská 17, 120 00 Praha 2 (pražská kancelář společnosti Photon Energy Corporate Services CZ s.r.o).

Pořad jednání valné hromady bude následující: Čtěte dále »

Brno new station development a.s. – odvolání náhradní valné hromady

ODVOLÁNÍ NÁHRADNÍ VALNÉ HROMADY

společnosti
Brno new station development a.s.
IČ: 27723607, se sídlem Trnitá 500/9, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4860, (dále jen „společnost“)

Obchodní společnost Brno new station development a.s., IČ: 27723607, se sídlem Trnitá 500/9, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4860, jednající dozorčí radou společnosti, tímto svým akcionářům oznamuje, že v souladu s ust. § 410 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů,

odvolává

náhradní valnou hromadu Čtěte dále »

MASSAG, a.s. – řádná valná hromada 27. 6. 2016

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti MASSAG, a.s. svolává představenstvo společnosti řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti MASSAG, a.s., se sídlem: Bílovec, Opavská 272, PSČ 743 01, okres Nový Jičín, IČ: 00010367, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 117 (dále též jen „společnost“)

Datum a hodina konání: 27. 6. 2016 v 9:00 hodin

Místo konání: sídlo společnosti MASSAG, a.s., Bílovec, Opavská 272, v zasedací místnosti společnosti MASSAG, a.s., Opavská 272, Bílovec

Prezentace akcionářů proběhne od 8.30 hodin v místě konání řádné valné hromady

Čtěte dále »

NAVARA Novosedly, a. s. – řádná valná hromada 30. 6. 2016

Představenstvo akciové společnosti NAVARA Novosedly a.s. IČ 46347445, se sídlem Novosedly na Moravě č.54, (zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 777) svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 30. června 2016 v 15.00 hod. v Kulturním sále na radnici v obci Novosedly na Moravě čp. 1.

Program:

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady,
  2. Volba orgánů valné hromady,
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015,
  4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích své činnosti v roce 2015,
  5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015,
  6. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti,
  7. Závěr.

Čtěte dále »

NKČR – vyhlášení konkurzu na obsazení notářského úřadu v Praze

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád), KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu Praha – západ se sídlem v Praze. Jde o uvolněný notářský úřad po notáři JUDr. Petru Bílkovi, který ukončí činnost notáře ke dni 31.12.2016.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 22. srpna 2016.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 20. září 2016 a ve středu 21. září 2016 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Čtěte dále »

NKČR – vyhlášení konkurzu na obsazení notářského úřadu v Novém Jičíně

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád), KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Novém Jičíně se sídlem v Příboře Novém Jičíně. Jde o uvolněný notářský úřad po notáři JUDr. Miloši Vaiglovi, který ukončí činnost notáře ke dni 31.12.2016.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 7. října 2016.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 8. listopadu 2016 a ve středu 9. listopadu 2016 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Čtěte dále »

NKČR – vyhlášení konkurzu na obsazení notářského úřadu v Českém Brodu

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád), KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Kolíně se sídlem v Českém Brodu. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Miroslavě Papežové, která ukončí činnost notářky ke dni 30.11.2016.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 15. srpna 2016.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat ve středu 14. září 2016 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Čtěte dále »

NKČR – vyhlášení konkurzu na obsazení notářského úřadu v Praze

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád), KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu Praha – západ se sídlem v Praze. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Libuši Vildové, která ukončí činnost notářky ke dni 30.11.2016.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 26. srpna 2016.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 27. září 2016 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Čtěte dále »

Jilana a.s. – řádná valná hromada 22. 6. 2016

Představenstvo společnosti Jilana, a.s. se sídlem Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, číslo vložky 1188, identifikační číslo: 49966260, svolává řádnou valnou hromadu dne 22. června 2016 v 9:00 hod. v sídle společnosti, prostory zasedačky. Prezence účastníků od 8:30 hod.

 

Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady.

Návrh usnesení: Valná hromada byla svolána s dodržením všech stanovených formálních náležitostí, akcionáři řádně prokázali vlastnictví akcií a valná hromada je usnášeníschopná. Valná hromada volí orgány valné hromady ve složení: předseda valné hromady Ing. Vladimír Knižka, zapisovatel Ing. Peter Knižka, ověřovatelé zápisu Zdeňka Dolejší a Bc. Barbora Pohanková, sčitatel hlasů Eva Findová. Čtěte dále »

Brno new station development a.s. – náhradní valná hromada 30. 5. 2016

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU

společnosti
Brno new station development a.s.
IČ: 27723607, se sídlem Trnitá 500/9, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4860, (dále jen „společnost“)
kterou svolává dozorčí rada společnosti na základě ust. § 404 ve spojení s ust. § 414 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“),
která se uskuteční dne 30. 5. 2016 v 8:00 hodin
na adrese Opletalova 1284/37, nová budova, 4. patro, kancelář č. 4.20, 110 00  Praha – Nové Město

Čtěte dále »

NKČR – vyhlášení konkurzu na obsazení notářského úřadu v Mělníku

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád), KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Mělníku se sídlem v Mělníku. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce Mgr. Miroslavě Petříčkové, která ukončí činnost notářky ke dni 31.12.2016.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 12. září 2016.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 11. října 2016 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Čtěte dále »

NKČR – vyhlášení konkurzu na obsazení notářského úřadu v Klatovech

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád), KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Klatovech se sídlem v Klatovech. Jde o uvolněný notářský úřad po notáři Mgr. Ondřeji Šímovi, který ukončil činnost notáře v tomto notářském úřadě ke dni 31.12.2015.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 3. října 2016.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 1. listopadu 2016 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Čtěte dále »

NKČR – vyhlášení konkurzu na obsazení notářského úřadu v Mělníku

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád), KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Mělníku se sídlem v Mělníku. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Jitce Kohoutové, která ukončí činnost notářky ke dni 31.10.2016.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 22. července 2016.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 23. srpna 2016 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Čtěte dále »