• máme status celostátně distribuovaného deníku
  • pro Vás práce na 5 minut: stačí vyplnit a odeslat on-line objednávku
  • profesionální korektura: oznámení bude zkontrolováno odborníkem na firemní právo a finance
  • cena za uveřejnění oznámení o konání valné hromady je 4 900 Kč, za ostatní oznámení 1 900 Kč

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. – znalecký posudek pro nedobrovolné dražby

Znalecký_posudek.pdf

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti NEXOS, SE – 5. 3. 2020

Představenstvo společnosti NEXOS, SE, IČ: 246 58 464, sídlem Merhoutova 1388/5, Kunratice, 148 00 Praha 4, zapsané. v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 208 (dále jen „Společnost“)
svolává s odkazem na § 9 odst. 6 stanov Společnosti valnou hromadu společnosti NEXOS, SE s datem konání 5. března 2020 od 13.00 hodin v/na adrese Bezručova 33, Plzeň s tímto pořadem jednání:

Čtěte dále »

NKČR – Konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Kladně se sídlem v Kladně, 28. 04. 2020

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Kladně se sídlem v Kladně. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Zdeňce Vyhnalové, která ukončí činnost notářky ke dni 30. 6. 2020.Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 30. března 2020.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 28. dubna 2020 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:
Čtěte dále »

NKČR – Konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu ve Frýdku – Místku se sídlem ve Frýdlantu nad Ostravicí, 10.3.2020

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu ve Frýdku – Místku se sídlem ve Frýdlantu nad Ostravicí. Jde o uvolněný notářský úřad po notáři JUDr. Vladimíru Novobilském, který ukončí činnost notáře ke dni 31. 7. 2020.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 10. února 2020.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 10. března 2020 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

NKČR – Konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Ústí nad Labem se sídlem v Ústí nad Labem, 24.3.2020

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Ústí nad Labem se sídlem v Ústí nad Labem. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce Mgr. Jarmile Buršíkové, která ukončila činnost notářky ke dni 30. 11. 2018.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 24. února 2020.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 24. března 2020 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

NKČR – Konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Tachově se sídlem v Tachově., 31.3.2020

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Tachově se sídlem v Tachově. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce Mgr. Miluši Pavlíkové, která ukončí činnost notářky ke dni 31. 12. 2019.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 2. března 2020.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 31. března 2020 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

VPO Protivanov, a.s. – znalecký posudek pro nedobrovolnou dražbu

Znalecký_posudek.pdf

Labit a.s. – znalecký posudek pro nedobrovolnou dražbu

Znalecky_posudek.pdf

MASSAG, a.s. – řádná valná hromada – 28. 6. 2019

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti MASSAG, a.s. svolává představenstvo společnosti řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti MASSAG, a.s., se sídlem: Bílovec, Opavská 272/2, PSČ 743 01, okres Nový Jičín, IČ: 00010367, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 117 (dále též jen „společnost“).

Datum a hodina konání: 28. 06. 2019 v 9:00 hodin.
Místo konání: sídlo společnosti MASSAG, a.s., Bílovec, Opavská 272/2, v zasedací místnosti společnosti MASSAG, a.s., Opavská 272/2, Bílovec.
Prezence akcionářů proběhne od 8.30 hodin v místě konání řádné valné hromady.

Pořad jednání řádné valné hromady:

Čtěte dále »

Bohemia – lázně a. s. – řádná valná hromada – 28. 6. 2019

Představenstvo společnosti Bohemia – lázně a. s.
se sídlem Sadová 800/5, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 45357218,
zapsané u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 212,
svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne 28. 6. 2019 od 11.00 hodin v sídle společnosti.

Pořad jednání:

Čtěte dále »

NAVARA Novosedly a.s.- řádná valná hromada 27.06.2019

Představenstvo akciové společnosti NAVARA Novosedly a.s., IČ: 46347445, se sídlem Novosedly na Moravě č.54, (zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 777)
svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 27. června 2019 v 15:00 hod v Kulturním sále na radnici v obci Novosedly na Moravě č.p. 1.

Program:

Čtěte dále »

Sběrné suroviny, a.s. – znalecký posudek pro nedobrovolnou dražbu akcií

Znalecký_posudek.pdf

ČMN Beta s.r.o. – Oznámení o nedosažení usnášeníschopnosti schůze vlastníků dluhopisů emitovaných společností ČMN Beta s.r.o. a oznámená data náhradní schůze

Společnost ČMN Beta s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 806/62, 110 00 Praha, IČ: 062 23 079, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 311001 (dále jen „Emitent“), jakožto emitent dluhopisů:

Název:                ČMN Beta 5,00/22
ISIN:                   CZ0003517401
Datum emise:   1. 9. 2017

a

Název:                ČMN Beta 4,00/20
ISIN:                   CZ0003517393
Datum emise:   1. 9. 2017

(dále jen „Dluhopisy“)

v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o dluhopisech“), a emisními podmínkami Dluhopisů (dále jen „Emisní podmínky“) na základě oznámení o svolání schůzí vlastníků dluhopisů emitovaných Společností ze dne 25. března 2019, které je přílohou č. 1 tohoto Oznámená (dále jen „Pozvánka“) oznámila konání schůze vlastníků dluhopisů na den 10. dubna 2019, 10:00 hod, na adrese Durďákova 1786/5, Černá Pole, 613 00 Brno (dále jen „Řádná schůze“). Vzhledem k tomu, že na Řádné schůzi konané 10. dubna 2019 v 10:00 hod nebylo dosaženo usnášeníschopnosti potřebného pro hlasování o bodech stanovených v Pozvánce, oznamuje tímto Společnost, že v souladu s Pozvánkou a termínem stanoveným v Pozvánce se bude konat náhradní schůze vlastníků Dluhopisů, a to s nezměněným programem v Pozvánce (dále jen „Náhradní schůze“) takto:
Čtěte dále »

ČMN Beta s.r.o. – Oznámení o svolání schůzí vlastníků dluhopisů emitovaných společností ČMN Beta s.r.o.

Společnost ČMN Beta s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 806/62, 110 00 Praha, IČ: 062 23 079, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 311001 (dále jen „Emitent“), jakožto emitent dluhopisů:

Název: ČMN Beta 5,00/22
ISIN: CZ0003517401
Datum emise: 1. 9. 2017
a
Název: ČMN Beta 4,00/20
ISIN: CZ0003517393
Datum emise: 1. 9. 2017
(dále jen „Dluhopisy“)

tímto v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o dluhopisech“), a emisními podmínkami Dluhopisů (dále jen „Emisní podmínky“) oznamuje konání schůze vlastníků dluhopisů (dále jen „Schůze“).

Datum a čas konání Schůze: 10. dubna 2019, 10:00 hod.
Místo konání Schůze: Durďákova 1786/5, Černá Pole, 613 00 Brno
Rozhodný den pro účast na Schůzi: 25. března 2019

V případě, že tato Schůze vlastníků Dluhopisů nebude usnášeníschopná, bude se na základě tohoto Oznámení konat náhradní schůze vlastníků Dluhopisů, a to s nezměněným programem, jaký měla Schůze (dále jen „Náhradní schůze“).

Datum a čas konání Náhradní schůze: 16. dubna 2019. 10:00 hod.
Místo konání Náhradní schůze: Durďákova 1786/5, Černá Pole, 613 00 Brno
Rozhodný den pro účast na Náhradní schůze: 25. března 2019

Informaci o tom, že Schůze nebyla usnášeníschopná a že se bude konat Náhradní schůze ve výše uvedeném termínu a na výše uvedeném místě, potvrdí též Emitent jakožto svolavatel neusnášeníschopné Schůze, přičemž tuto skutečnost zároveň uveřejní na svých webových stránkách www.cm-n.cz v sekci Pro investory bez zbytečného odkladu po dni konání Schůze.

Důvody pro konání Schůze

Čtěte dále »

WOODROL a.s. – znalecký posudek pro nedobrovolnou dražbu

Znalecký posudek