• máme status celostátně distribuovaného deníku
  • pro Vás práce na 5 minut: stačí vyplnit a odeslat on-line objednávku
  • profesionální korektura: oznámení bude zkontrolováno odborníkem na firemní právo a finance
  • cena za uveřejnění oznámení o konání valné hromady je 4 900 Kč, za ostatní oznámení 1 900 Kč

Pradědský lesní závod, a.s. – dobrovolná dražba akcií

Znalecký posudek_FORESTINVEST.pdf

Pradědský lesní závod, a.s. – dobrovolná dražba akcií

Znalecký posudek_CE WOOD.pdf

NKČR – Vyhlášení konkurzu na obsazení notářského úřadu v Příbrami

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád), KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Příbrami se sídlem v Příbrami. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Marii Roubíkové, která ukončí činnost notářky ke dni 30.11.2017.
Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 10. října 2017.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat ve středu 8. listopadu 2017 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:
Čtěte dále »

NKČR – Vyhlášení konkurzu na obsazení notářského úřadu v Praze

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád), KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Obvodního soudu pro Prahu 10 se sídlem v Praze. Jde o uvolněný notářský úřad po notáři JUDr. Zdeňku Špačkovi, který ukončí činnost notáře ke dni 31.12.2017.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 16. října 2017.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 14. listopadu 2017 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:
Čtěte dále »

TON a.s. – znalecký posudek pro nedobrovolnou dražbu

Znalecký posudek

Bohemia – lázně a. s. – doplnění programu řádné valné hromady svolané na 29.6.2017 na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře

Představenstvo společnosti Bohemia – lázně a. s., se sídlem Sadová 800/5, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 45357218, zapsané u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 212,
tímto oznamuje DOPLNĚNÍ PROGRAMU ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY DNE 29.6.2017 NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI KVALIFIKOVANÉHO AKCIONÁŘE.

 

1) SVOLANÁ ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA
Představenstvo oznámením ze dne 24.5.2017 svolalo řádnou valnou hromadu na 29.6.2017 od 11.00 hod. v sídle společnosti.

 

2) ŽÁDOST KVALIFIKOVANÉHO AKCIONÁŘE NA ZAŘAZENÍ JÍM URČENÉ ZÁLEŽITOSTI NA POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY
Představenstvo obdrželo dne 22. 6. 2017 ve smyslu ustanovení § 369 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) žádost kvalifikovaného akcionáře Ing. Viktora Linharta o zařazení jím určené záležitosti na pořad jednání valné hromady v tomto znění:

Čtěte dále »

Lázně Teplice v Čechách a.s. – znalecký posudek pro nedobrovolnou dražbu

Posudek

NAVARA Novosedly a.s.- řádná valná hromada 29.06.2017

Představenstvo akciové společnosti NAVARA Novosedly a.s., IČ: 46347445, se sídlem Novosedly na Moravě č.54, (zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 777)
svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 29. června 2017 v 15:00 hod v Kulturním sále na radnici v obci Novosedly na Moravě č.p. 1.

Program :
Čtěte dále »

MASSAG, a.s. – řádná valná hromada – 23. 6. 2017

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti MASSAG, a.s. svolává představenstvo společnosti řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti MASSAG, a.s., se sídlem: Bílovec, Opavská 272/2, PSČ 743 01, okres Nový Jičín, IČ: 00010367, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 117 (dále též jen „společnost“)
Datum a hodina konání: 23. 6. 2017 v 9:00 hodin.
Místo konání: sídlo společnosti MASSAG, a.s., Bílovec, Opavská 272/2, v zasedací místnosti společnosti MASSAG, a.s., Opavská 272/2, Bílovec.
Prezentace akcionářů proběhne od 8.30 hodin v místě konání řádné valné hromady.

Pořad jednání řádné valné hromady:

Čtěte dále »

Agria, a.s. – znalecký posudek pro nedobrovolnou dražbu

Znalecký posudek

 

Bohemia – lázně a. s. – řádná valná hromada – 29. 6. 2017

Představenstvo společnosti Bohemia – lázně a. s., se sídlem Karlovy Vary, Sadová 5, IČ: 45357218, zapsané u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 212, svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne 29. 6. 2017 od 11.00 hodin v sídle společnosti.

Pořad jednání:
Čtěte dále »

Vinařství Petr Skoupil, a.s. – řádná valná hromada – 5. 6. 2017

Pavel Zemánek, nar. 27. července 1979
bytem Vinohrady 220, 664 61 Rebešovice, jako bývalý předseda představenstva akciové společnosti Vinařství Petr Skoupil, a.s., IČ: 283 33 551, se sídlem Čejkovská 450, 691 02 Velké Bílovice

svolává řádnou valnou hromadu akciové společnosti Vinařství Petr Skoupil, a.s., IČ: 283 33 551, se sídlem Čejkovská 450, 691 02 Velké Bílovice

která se bude konat v pondělí dne 05. 06. 2017 ve 13.00 hodin v notářské kanceláři Mgr. Pavla Vavříčka, notáře v Brně, na adrese Příkop 8, 604 31 Brno

Pořad jednání:

Čtěte dále »

WESTPOINT a.s. – znalecký posudek pro nedobrovolnou dražbu

Znalecký posudek

SAHOS a.s. – znalecký posudek pro nedobrovolnou dražbu

Znalecký posudek.pdf

Jilana, a.s. – řádná valná hromada – 19. 5. 2017

Představenstvo společnosti Jilana, a.s. se sídlem Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, číslo vložky 1188, identifikační číslo: 49966260, svolává řádnou valnou hromadu dne 19. května 2017 v 8:00 hod. v sídle společnosti, prostory zasedačky. Prezence účastníků od 7:30 hod.

Pořad jednání:

Čtěte dále »