• máme status celostátně distribuovaného deníku
  • pro Vás práce na 5 minut: stačí vyplnit a odeslat on-line objednávku
  • profesionální korektura: oznámení bude zkontrolováno odborníkem na firemní právo a finance
  • cena za uveřejnění oznámení o konání valné hromady je 4 900 Kč, za ostatní oznámení 1 900 Kč

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Mělníku se sídlem v Mělníku.

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),
KONKURZ na obsazení notářského úřadu  pro obvod Okresního soudu v Mělníku se sídlem v Mělníku. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Jasněně Škubalové, která ukončí činnost notářky ke dni 31.12.2017.
Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 14. srpna 2017.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 12. září 2017 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Šumperku se sídlem v Šumperku

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),
KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Šumperku se sídlem v Šumperku. Jde o uvolněný notářský úřad po notáři Mgr. Aleši Heinzovi, který ukončí činnost notáře ke dni 31.8.2017.
Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 7. srpna 2017.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 5. září 2017 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

WESTPOINT a.s. – znalecký posudek pro nedobrovolnou dražbu

Znalecký posudek

SAHOS a.s. – znalecký posudek pro nedobrovolnou dražbu

Znalecký posudek.pdf

Jilana, a.s. – řádná valná hromada – 19. 5. 2017

Představenstvo společnosti Jilana, a.s. se sídlem Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, číslo vložky 1188, identifikační číslo: 49966260, svolává řádnou valnou hromadu dne 19. května 2017 v 8:00 hod. v sídle společnosti, prostory zasedačky. Prezence účastníků od 7:30 hod.

Pořad jednání:

Čtěte dále »

TIPGAMES, a.s. – posudek pro veřejnou dražbu

TIPGAMES, a.s. –

posudek pro veřejnou opakovanou nedobrovolnou dražbu cenných papírů.

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu ve Svitavách se sídlem ve Svitavách

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),
KONKURZ na obsazení notářského úřadu
pro obvod Okresního soudu ve Svitavách se sídlem ve Svitavách. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce Mgr. Miroslavě Křížové, jejíž výkon funkce zanikl dnem 2. 3. 2017.
Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 26. května 2017.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 27. června 2017 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. – znalecký posudek pro nedobrovolnou dražbu

Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. – znalecký posudek pro nedobrovolnou dražbu.
Posudek ve formátu PDF

EUTECH akciová společnost – Prodej nevyzvednutých kusových akcií na jméno v listinné podobě

2. Výzva k podání nabídek
VEŘEJNÁ SOUTĚŽ O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU
dle ust. § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

 

Veřejná soutěž

Název VS: Prodej nevyzvednutých kusových akcií na jméno v listinné podobě vydaných emitentem EUTECH akciovou společností
 

 

Vyhlašovatel

Název vyhlašovatele: EUTECH akciová společnost
IČ: 471 51 421
DIČ: CZ47151421
Adresa sídla: Nádražní 1617/1, 785 01 Šternberk
Statutární zástupce: Ing. Irena Adamusová, statutární ředitel společnosti
 
Kontaktní osoba: Ing. Irena Adamusová
telefon: +420 585 090 288
e-mail: adamusova.i@eutech.cz
Webové stránky: http://www.eutech.cz

 

I. PŘEDMĚT 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ NABÍDEK

Čtěte dále »

Innovative Commerce a.s. – řádná valná hromada – 26. 1. 2017

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Innovative Commerce a.s.

Představenstvo společnosti Innovative Commerce a.s., IČO: 24729353, se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsané v OR vedeném MS v Praze spisová značka B 16444 (dále též jen jako „Společnost“) si Vás dovoluje na základě výzvy kvalifikovaného akcionáře učiněné v souladu s článkem 10 odst. 10 stanov Společnosti, pozvat na řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat
dne 26. 01. 2017 v 09:00 hodin na adrese Photon Energy Corporate Services CZ s.r.o. Uruguayská 17, 120 00 Praha 2 (pražská kancelář společnosti Photon Energy Corporate Services CZ s.r.o.)

Pořad jednání valné hromady bude následující:

Čtěte dále »

Innovative Commerce a.s – řádná valná hromada – 30. 12. 2016

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Innovative Commerce a.s.

Představenstvo společnosti Innovative Commerce a.s., IČO: 24729353, se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsané v OR vedeném MS v Praze spisová značka B 16444 (dále též jen jako „Společnost“) si Vás dovoluje, na základě výzvy kvalifikovaného akcionáře učiněné v souladu s článkem 10 odst. 10 stanov Společnosti, pozvat na řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 30. 12. 2016 v 10:00 hodin, na adrese Photon Energy Corporate Services CZ s.r.o. Uruguayská 17, 120 00 Praha 2 (pražská kancelář společnosti Photon Energy Corporate Services CZ s.r.o).

Pořad jednání valné hromady bude následující:

Čtěte dále »

Innovative Commerce a.s. – Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu – 9.12.2016

Představenstvo společnosti Innovative Commerce a.s.,
IČO: 24729353, se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsané v OR vedeném MS v Praze spisová značka B 16444 (dále též jen jako „Společnost“)
si Vás dovoluje pozvat na mimořádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 09. 12. 2016 v 10:00 hodin na adrese Photon Energy Corporate Services CZ s.r.o. Uruguayská 17, 120 00 Praha 2 (pražská kancelář společnosti Photon Energy Corporate Services CZ s.r.o)

Pořad jednání valné hromady bude následující:
Čtěte dále »

Nelumbo Earth, a.s. – znalecký posudek pro dobrovolnou dražbu

Znalecký posudek PDF (14MB)

MASSAG, a.s. – řádná valná hromada – 28. 11. 2016

MASSAG, a.s., se sídlem na adrese Bílovec, Opavská 272/2, PSČ: 743 01, IČO: 000 10 367, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 117 („Společnost“), v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
svolává řádnou valnou hromadu Společnosti,
na 28. 11. 2016 od 10.00 hod.
ve společnosti MASSAG, a.s. Bílovec, Opavská 272, PSČ 743 01
Prezence přítomných akcionářů začíná 30 minut před plánovaným zahájením valné hromady, tj. v 9.30 hod.
Pořad jednání řádné valné hromady Společnosti:

Čtěte dále »

IGCS Europe, a.s. – znalecký posudek pro dobrovolnou dražbu

Posudek IGCS Eupore, a.s. ve formátu PDF