• máme status celostátně distribuovaného deníku
  • pro Vás práce na 5 minut: stačí vyplnit a odeslat on-line objednávku
  • profesionální korektura: oznámení bude zkontrolováno odborníkem na firemní právo a finance
  • cena za uveřejnění oznámení o konání valné hromady je 4 900 Kč, za ostatní oznámení 1 900 Kč

TON a.s. – znalecký posudek pro nedobrovolnou dražbu

Znalecký posudek

NKČR – konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Trutnově se sídlem v Trutnově.

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),
KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Trutnově se sídlem v Trutnově. Jde o uvolněný notářský úřad po notáři JUDr. Jaroslavu Bálkovi, jehož výkon funkce zanikl dnem 12. 5. 2017.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 18. září 2017.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 17. října 2017 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

NKČR – konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Obvodního soudu pro Prahu 2 se sídlem v Praze

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),
KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Obvodního soudu pro Prahu 2 se sídlem v Praze. Jde o uvolněný notářský úřad po notáři JUDr. Jiřím Kotrlíkovi, který ukončí činnost notáře ke dni 31.12.2017.
Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 2. října 2017.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 31. října 2017 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

NKČR – konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Táboře se sídlem v Táboře

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),
KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Táboře se sídlem v Táboře. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce Jaroslavě Krejčové, která ukončí činnost notářky ke dni 31.12.2017.
Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 25. září 2017.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 24. října 2017 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

NKČR – konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v České Lípě se sídlem v České Lípě

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),
KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v České Lípě se sídlem v České Lípě. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Aleně Josífkové, která ukončí činnost notářky ke dni 31.12.2017.
Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 9. října 2017.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 7. listopadu 2017 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

Bohemia – lázně a. s. – doplnění programu řádné valné hromady svolané na 29.6.2017 na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře

Představenstvo společnosti Bohemia – lázně a. s., se sídlem Sadová 800/5, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 45357218, zapsané u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 212,
tímto oznamuje DOPLNĚNÍ PROGRAMU ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY DNE 29.6.2017 NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI KVALIFIKOVANÉHO AKCIONÁŘE.

 

1) SVOLANÁ ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA
Představenstvo oznámením ze dne 24.5.2017 svolalo řádnou valnou hromadu na 29.6.2017 od 11.00 hod. v sídle společnosti.

 

2) ŽÁDOST KVALIFIKOVANÉHO AKCIONÁŘE NA ZAŘAZENÍ JÍM URČENÉ ZÁLEŽITOSTI NA POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY
Představenstvo obdrželo dne 22. 6. 2017 ve smyslu ustanovení § 369 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) žádost kvalifikovaného akcionáře Ing. Viktora Linharta o zařazení jím určené záležitosti na pořad jednání valné hromady v tomto znění:

Čtěte dále »

NKČR – konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Hradci Králové se sídlem v Hradci Králové.

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),
KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Hradci Králové se sídlem v Hradci Králové. Jde o uvolněný notářský úřad po notáři JUDr. Zdeňku Pavlovi, který ukončí činnost notáře ke dni 31.8.2017.
Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 4. září 2017.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 3. října 2017 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

NKČR – konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu ve Strakonicích se sídlem ve Strakonicích.

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),
KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu ve Strakonicích se sídlem ve Strakonicích. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce Mgr. Haně Kapicové Kohoutkové, která ukončila činnost notářky v tomto notářském úřadě ke dni 31.1.2017.
Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 11. září 2017.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 10. října 2017 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

NKČR – konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Jihlavě se sídlem v Jihlavě

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),
KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Jihlavě se sídlem v Jihlavě. Jde o uvolněný notářský úřad po notáři JUDr. Ing Jiřím Lorenčíkovi, který ukončí činnost notáře v tomto notářském úřadě ke dni 30. 6. 2017.
Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 28. srpna 2017.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 26. září 2017 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

NKČR – konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Ostravě se sídlem v Ostravě

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),
KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Ostravě se sídlem v Ostravě. Jde o uvolněný notářský úřad po notáři JUDr. Hanuši Jelínkovi, který ukončí činnost notáře ke dni 31.10.2017.
Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 22. srpna 2017.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 19. září 2017 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:
Čtěte dále »

Lázně Teplice v Čechách a.s. – znalecký posudek pro nedobrovolnou dražbu

Posudek

NAVARA Novosedly a.s.- řádná valná hromada 29.06.2017

Představenstvo akciové společnosti NAVARA Novosedly a.s., IČ: 46347445, se sídlem Novosedly na Moravě č.54, (zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 777)
svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 29. června 2017 v 15:00 hod v Kulturním sále na radnici v obci Novosedly na Moravě č.p. 1.

Program :
Čtěte dále »

MASSAG, a.s. – řádná valná hromada – 23. 6. 2017

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti MASSAG, a.s. svolává představenstvo společnosti řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti MASSAG, a.s., se sídlem: Bílovec, Opavská 272/2, PSČ 743 01, okres Nový Jičín, IČ: 00010367, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 117 (dále též jen „společnost“)
Datum a hodina konání: 23. 6. 2017 v 9:00 hodin.
Místo konání: sídlo společnosti MASSAG, a.s., Bílovec, Opavská 272/2, v zasedací místnosti společnosti MASSAG, a.s., Opavská 272/2, Bílovec.
Prezentace akcionářů proběhne od 8.30 hodin v místě konání řádné valné hromady.

Pořad jednání řádné valné hromady:

Čtěte dále »

Agria, a.s. – znalecký posudek pro nedobrovolnou dražbu

Znalecký posudek

 

Bohemia – lázně a. s. – řádná valná hromada – 29. 6. 2017

Představenstvo společnosti Bohemia – lázně a. s., se sídlem Karlovy Vary, Sadová 5, IČ: 45357218, zapsané u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 212, svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne 29. 6. 2017 od 11.00 hodin v sídle společnosti.

Pořad jednání:
Čtěte dále »