• máme status celostátně distribuovaného deníku
  • pro Vás práce na 5 minut: stačí vyplnit a odeslat on-line objednávku
  • profesionální korektura: oznámení bude zkontrolováno odborníkem na firemní právo a finance
  • cena za uveřejnění oznámení o konání valné hromady je 4 900 Kč, za ostatní oznámení 1 900 Kč

Innovative Commerce a.s. – řádná valná hromada – 12. 10. 2016

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Innovative Commerce a.s.

Představenstvo společnosti Innovative Commerce a.s.,
IČO: 24729353, se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsané v OR vedeném MS v Praze spisová značka B 16444 (dále též jen jako „Společnost“)
si Vás dovoluje pozvat na řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 12. 10. 2016 v 10:00 hodin na adrese Photon Energy Corporate Services CZ s.r.o. Uruguayská 17, 120 00 Praha 2 (pražská kancelář společnosti Photon Energy Corporate Services CZ s.r.o)

Pořad jednání valné hromady bude následující: Čtěte dále »

NKČR – vyhlášení konkursu na obsazení notářského úřadu v Ústí nad Labem

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),
KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Ústí nad Labem se sídlem v Ústí nad Labem. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce Mgr. Martě Pěnkavové, která ukončí činnost notářky ke dni 31. 3. 2017.
Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 14. listopadu 2016.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 13. prosince 2016 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

NKČR – konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Novém Jičíně se sídlem v Novém Jičíně

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),
KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Novém Jičíně se sídlem v Novém Jičíně. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce Mgr. Šárce Otipkové, která ukončí činnost notářky v tomto notářském úřadě ke dni 30.9.2016.
Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 12. prosince 2016.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 10. ledna 2017 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

NKČR – konkurs na obsazení notářského úřadu v Praze (Praha 7)

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),
KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Obvodního soudu pro Prahu 7 se sídlem v Praze. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Marii Malé, která ukončí činnost notářky ke dni 31.12.2016.
Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 21. listopadu 2016.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 20. prosince 2016 a ve středu 21. prosince 2016 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

NKČR – konkurs na obsazení notářského úřadu v Chocni (obvod OS v Ústí nad Orlicí)

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),
KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Ústí nad Orlicí se sídlem v Chocni. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Janě Kačírkové, která ukončí činnost notářky ke dni 31.10.2016.
Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 5. prosince 2016.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat ve čtvrtek 5. ledna 2017 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

Teplárna České Budějovice, a.s. – znalecký posudek pro účely veřejné nedobrovolné dražby akcií

Znalecký posudek pro účely nedobrovolné dražby akcií společnosti Teplárna České Budějovice, a.s., se sídlem Novohradská 398/32, 370 01 České Budějovice, IČO 60826835, společnost zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddíle B, vložce 637, znalecký posudek ve formátu PDF – velikost 4 MB.

Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci – znalecký posudek pro účely veřejné dobrovolné dražby akcií

Znalecký posudek pro účely dobrovolné dražby akcií společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci, se sídlem Ohradní 65, Praha 4 – Michle, IČO 44269595, společnost zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložce 1040, znalecký posudek ve formátu PDF – velikost 15 MB.

Elektroporcelán a.s. – znalecký posudek pro účely veřejné nedobrovolné dražby akcií

Znalecký posudek pro účely nedobrovolné dražby akcií společnosti Elektroporcelán a.s., se sídlem Postoloprtská 2951, 440 01 Louny, IČO 28203101, společnost zapsána v OR vedeném u KS v Ústí nad Labem v oddíle B, vložce 2560, znalecký posudek ve formátu PDF – velikost 3 MB.

NKČR – vyhlášení konkurzu na obsazení notářského úřadu v Praze

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád), KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Obvodního soudu pro Prahu 8 se sídlem v Praze. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Zdeňce Procházkové, která ukončila činnost notářky ke dni 30.6.2016.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 31. října 2016.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 29. listopadu 2016 a ve středu 30. listopadu 2016 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Čtěte dále »

NKČR – vyhlášení konkurzu na obsazení notářského úřadu v Pardubicích

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),  KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Pardubicích se sídlem v Pardubicích. Jde o uvolněný notářský úřad po notáři JUDr. Aleně Musílkové, která ukončí činnost notářky ke dni 31.12.2016.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 3. října 2016.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat ve středu 2. listopadu 2016 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.
Čtěte dále »

Silnice Horšovský Týn a.s. – znalecký posudek pro účely veřejné nedobrovolné dražby akcií

Znalecký posudek pro účely nedobrovolné dražby akcií společnosti Silnice Horšovský Týn a.s., se sídlem Horšovský Týn, Nad rybníčkem 40, PSČ 346 01, IČO 453 59 164, společnost zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 201, znalecký posudek ve formátu PDF – velikost 30 MB.

NKČR – vyhlášení konkurzu na obsazení notářského úřadu v Táboře

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád), KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Táboře se sídlem v Táboře. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Lucii Vaňkové, která ukončí činnost notářky v tomto notářském úřadě ke dni 31.7.2016.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 24. října 2016.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 22. listopadu 2016 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Čtěte dále »

NKČR – vyhlášení konkurzu na obsazení notářského úřadu v Českém Krumlově

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád), KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Českém Krumlově se sídlem v Českém Krumlově. Jde o uvolněný notářský úřad po notáři JUDr. Kamilu Hrdinovi, který ukončí činnost notáře ke dni 31.1.2017.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 17. října 2016.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 15. listopadu 2016 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Čtěte dále »

Innovative Commerce a.s. – řádná valná hromada 30. 6. 2016

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Innovative Commerce a.s.

Představenstvo společnosti Innovative Commerce a.s., IČO: 24729353, se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsané v OR vedeném MS v Praze, spisová značka B 16444 (dále též jen jako „Společnost“) si Vás dovoluje pozvat na řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat

dne 30. 06. 2016 v 10:00 hodin

na adrese Photon Energy Corporate Services CZ s.r.o. Uruguayská 17, 120 00 Praha 2 (pražská kancelář společnosti Photon Energy Corporate Services CZ s.r.o).

Pořad jednání valné hromady bude následující: Čtěte dále »

Brno new station development a.s. – odvolání náhradní valné hromady

ODVOLÁNÍ NÁHRADNÍ VALNÉ HROMADY

společnosti
Brno new station development a.s.
IČ: 27723607, se sídlem Trnitá 500/9, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4860, (dále jen „společnost“)

Obchodní společnost Brno new station development a.s., IČ: 27723607, se sídlem Trnitá 500/9, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4860, jednající dozorčí radou společnosti, tímto svým akcionářům oznamuje, že v souladu s ust. § 410 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů,

odvolává

náhradní valnou hromadu Čtěte dále »