• máme status celostátně distribuovaného deníku
  • pro Vás práce na 5 minut: stačí vyplnit a odeslat on-line objednávku
  • profesionální korektura: oznámení bude zkontrolováno odborníkem na firemní právo a finance
  • cena za uveřejnění oznámení o konání valné hromady je 4 900 Kč, za ostatní oznámení 1 900 Kč

PAVUS, a. s. – znalecký posudek pro nedobrovolnou dražbu

Znalecký posudek

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Chomutově se sídlem v Chomutově.

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),
KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Chomutově se sídlem v Chomutově. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce Mgr. Janě Galkové, která ukončila činnost notářky v tomto úřadě ke dni 31.7.2018.
Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 14. ledna 2019.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 12. února 2019 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Rakovníku se sídlem v Rakovníku

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),
KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Rakovníku se sídlem v Rakovníku. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Haně Janoušové, která ukončí činnost notářky ke dni 31. 12. 2018.
Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 7. ledna 2019.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 5. února 2019 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Benešově se sídlem v Benešově

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),
KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Benešově se sídlem v Benešově. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Markétě Menclerové, která ukončí činnost notářky v tomto úřadě ke dni 30. 11. 2018.
Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 21. ledna 2019.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 19. února 2019 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu ve Frýdku – Místku se sídlem ve Frýdku – Místku.

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),
KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu ve Frýdku – Místku se sídlem ve Frýdku – Místku. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce Mgr. Svatavě Smolkové, která ukončí činnost notářky ke dni 31. 3. 2019.
Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 2. ledna 2019.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 29. ledna 2019 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

KLIMINVEST CZ a.s. – znalecký posudek pro nedobrovolnou dražbu

Znalecký posudek

JILANA, a.s. – oznámení o zneplatnění akcií

Představenstvo společnosti JILANA, a.s., se sídlem Malý Beranov 6, PSČ 58603, IČO: 49966260, společnost zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1188, (dále jen „společnost“) v souladu s ustanovením § 346 odst. 1 věta první zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění tímto prohlašuje za neplatné akcie společnosti, které nebyly společnosti předloženy v souladu s ustanovením § 387 odst. 1 a 2 zákona o obchodních korporacích ani v dodatečné lhůtě k tomu určené společností v souladu s ustanovením § 387 odst. 2 zákona o obchodních korporacích s tím, že lhůta pro odevzdání akcií uplynula dne 15. září 2018.

Čtěte dále »

České vinařské závody a.s. – znalecký posudek pro nedobrovolnou dražbu

Znalecký posudek

NKČR – Vyhlášení konkurzu na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Rokycanech se sídlem v Rokycanech

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),
KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Rokycanech se sídlem v Rokycanech.
Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Dagmar Jeřábkové, která ukončí činnost notářky ke dni 31.10.2018. Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 21. prosince 2018. Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 22. ledna 2019 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:
Čtěte dále »

NKČR – Vyhlášení konkurzu na obsazení notářského úřadu v obvodu Okresního soudu Plzeň – město se sídlem v Plzni

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),
KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu Plzeň – město se sídlem v Plzni.
Jde o uvolněný notářský úřad po notáři Mgr. Martinovi Říhovi, který ukončil činnost notáře v tomto notářském úřadě ke dni 31.8.2018. Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 17. prosince 2018.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 15. ledna 2019 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:
Čtěte dále »

NKČR – Vyhlášení konkurzu na obsazení notářského úřadu v obvodu Okresního soudu v Mělníku se sídlem v Neratovicích

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),
KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Mělníku se sídlem v Neratovicích.
Jde o uvolněný notářský úřad po notáři Mgr. Jaroslavu Homolkovi, který ukončí činnost notáře ke dni 31.12.2018. Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 10. prosince 2018. Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 8. ledna 2019 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:
Čtěte dále »

Bohemia – lázně, a.s. – doplnění programu valné hromady svolané na den 5. 9. 2018

Představenstvo společnosti Bohemia – lázně a. s., se sídlem Sadová 800/5, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 45357218, zapsané u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 212,

tímto oznamuje DOPLNĚNÍ PROGRAMU ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY DNE 5.9.2018 NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI KVALIFIKOVANÉHO AKCIONÁŘE.

1) SVOLANÁ ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA
Představenstvo oznámením ze dne 8.8.2018 svolalo valnou hromadu na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře na 5.9.2018 od 11.00 hod. v sídle společnosti.

2) ŽÁDOST KVALIFIKOVANÉHO AKCIONÁŘE NA ZAŘAZENÍ JÍM URČENÉ ZÁLEŽITOSTI NA POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY
Představenstvo obdrželo dne 31. 8. 2018 ve smyslu ustanovení § 369 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) žádost kvalifikovaného akcionáře Ing. Viktora Linharta o zařazení jím určené záležitosti na pořad jednání valné hromady v tomto znění:

Jako kvalifikovaný akcionář společnosti ve smyslu ustanovení § 369 odst. 1 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) tímto žádám společnost, resp. předsedu představenstva, aby na pořad valné hromady konané dne 5.9.2018 byl zařazen další bod, a to:

Čtěte dále »

JILANA, a.s. – dodatečná lhůta k odevzdání dosud nepředložených akcií

Představenstvo obchodní společnosti JILANA, a.s., se sídlem Malý Beranov 6, PSČ 58603, IČO: 499 66 260, spol. zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1188, (dále jen „Společnost“)

vyzývá

dle ust. § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních korporacích, v souvislosti s přijetím usnesení valné hromady společnosti konané 26. 6. 2018 a s následným přechodem vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům emitovaným Společností na hlavního akcionáře, všechny někdejší akcionáře společnosti JILANA, a.s., jejichž vlastnické právo k účastnickým cenným papírům emitovaným Společností přešlo na hlavního akcionáře, k předložení (odevzdání) všech dosud nepředložených akcií emitovaných Společností v této dodatečné, Společností určené, lhůtě v délce 15 dnů, počínající dnem zveřejnění tohoto oznámení.

Čtěte dále »

JILANA, a.s. – oznámení dne uplatnění práva na dorovnání

Společnost HELP H&K, s.r.o., se sídlem č.p. 6, 586 03 Malý Beranov, IČ: 60739134, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 18159 (dále také jen „Hlavní akcionář“) tímto z důvodu právní opatrnosti dle ust. § 390 ZOK odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále také jen „Zákon o obchodních korporacích“) oznamuje, že dne 19. 8. 2018 byl Hlavnímu akcionáři doručen dopis pana Ing. Petra Kořenka, bytem Šestajovice, Myslivečkova 871, PSČ: 250 92 (dále také jen „Vytěsněný akcionář“), jakožto bývalého vlastníka akcií společnosti JILANA, a.s., se sídlem Malý Beranov 6, 586 03 Malý Beranov, IČ: 49966260, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1188 (dále také jen „Společnost“), kterým Vytěsněný akcionář sděluje, že uplatňuje své právo na dorovnání ve smyslu § 390 ZOK odst. 1 Zákona o obchodních korporacích.

Hlavní akcionář k uvedenému uplatnění práva na dorovnání protiplnění sděluje, že protiplnění ve výši určené rozhodnutím valné hromady Společnosti ze dne 26. 6. 2018 bylo řádně doloženo znaleckým posudkem č. 1701/11/18, který zhotovil znalec z oboru ekonomika Ing. Otto Šmída, se sídlem Na jezírku 628, 460 06 Liberec 6, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, zvláštní specializace ocenění nehmotných aktiv a práv, tržní odhady podniků a s tímto znaleckým posudkem byli akcionáři řádně seznámeni.

Bohemia – lázně a. s. – řádná valná hromada – 5. 9. 2018

Představenstvo společnosti Bohemia – lázně a. s. se sídlem Karlovy Vary, Sadová 5, IČ: 45357218, zapsané u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 212, svolává na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se bude konat dne 5. 9. 2018 od 11.00 hodin v sídle společnosti.

Pořad jednání:

Čtěte dále »