• máme status celostátně distribuovaného deníku
  • pro Vás práce na 5 minut: stačí vyplnit a odeslat on-line objednávku
  • profesionální korektura: oznámení bude zkontrolováno odborníkem na firemní právo a finance
  • cena za uveřejnění oznámení o konání valné hromady je 4 900 Kč, za ostatní oznámení 1 900 Kč

NKČR – konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu Brno – venkov se sídlem v Brně

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),
KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu Brno – venkov se sídlem v Brně. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Marii Bartákové, která ukončí činnost notářky ke dni 30.6.2017. Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 23. ledna 2017.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 21. února 2017 a ve středu 22. února 2017 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

Innovative Commerce a.s. – Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu – 9.12.2016

Představenstvo společnosti Innovative Commerce a.s.,
IČO: 24729353, se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsané v OR vedeném MS v Praze spisová značka B 16444 (dále též jen jako „Společnost“)
si Vás dovoluje pozvat na mimořádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 09. 12. 2016 v 10:00 hodin na adrese Photon Energy Corporate Services CZ s.r.o. Uruguayská 17, 120 00 Praha 2 (pražská kancelář společnosti Photon Energy Corporate Services CZ s.r.o)

Pořad jednání valné hromady bude následující:
Čtěte dále »

Nelumbo Earth, a.s. – znalecký posudek pro dobrovolnou dražbu

Znalecký posudek PDF (14MB)

MASSAG, a.s. – řádná valná hromada – 28. 11. 2016

MASSAG, a.s., se sídlem na adrese Bílovec, Opavská 272/2, PSČ: 743 01, IČO: 000 10 367, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 117 („Společnost“), v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
svolává řádnou valnou hromadu Společnosti,
na 28. 11. 2016 od 10.00 hod.
ve společnosti MASSAG, a.s. Bílovec, Opavská 272, PSČ 743 01
Prezence přítomných akcionářů začíná 30 minut před plánovaným zahájením valné hromady, tj. v 9.30 hod.
Pořad jednání řádné valné hromady Společnosti:

Čtěte dále »

IGCS Europe, a.s. – znalecký posudek pro dobrovolnou dražbu

Posudek IGCS Eupore, a.s. ve formátu PDF

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti G. H. C. CARS, a.s.

POZVÁNKA

Pan Stanislav Cuber, jako člen představenstva společnosti G. H. C. CARS, a.s., se sídlem Jurečkova 643/20, 702 00 Ostrava, IČ: 014 68 332, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 510441 (dále jen jako „Společnost“),
svolává
řádnou valnou hromadu společnosti G. H. C. CARS, a.s., která se bude konat dne 15.11.2016 v 10:00 v sídle notářky JUDr. Kateřiny Petrzik Hronovské na adrese Sadová 79/39 Ostrava, Moravská Ostrava, Česká republika.

Program valné hromady:
Čtěte dále »

Výzva k předložení akcií za účelem výměny – G.H.C. CARS, a.s.

Představenstvo společnosti G.H.C. CARS, a.s., se sídlem Jurečkova 643/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 014 68 332, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 10441, zastoupená Stanislavem Cuberem, nar. 11. 12. 1987, bytem Evžena Rošického 1076/10, Svinov, 721 00 Ostrava (dále jen „Společnost“) oznamuje,
že v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů (dále jen „Zákon“), se k 1.1.2014 změnily listinné akcie na majitele, které nejsou imobilizovány, na listinné akcie na jméno.

Představenstvo tímto v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 Zákona vyzývá všechny akcionáře Společnosti, kteří vlastní akcie společnosti v listinné podobě znějící na majitele, aby je předložili v sídle Společnosti k výměně za listinné akcie na jméno.
Akcionář v rámci výměny je povinen sdělit Společnosti údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů.
Lhůta pro předložení akcií je do 15.11.2016.
Při výměně akcií je třeba předložit:
Čtěte dále »

Innovative Commerce a.s. – řádná valná hromada – 12. 10. 2016

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Innovative Commerce a.s.

Představenstvo společnosti Innovative Commerce a.s.,
IČO: 24729353, se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsané v OR vedeném MS v Praze spisová značka B 16444 (dále též jen jako „Společnost“)
si Vás dovoluje pozvat na řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 12. 10. 2016 v 10:00 hodin na adrese Photon Energy Corporate Services CZ s.r.o. Uruguayská 17, 120 00 Praha 2 (pražská kancelář společnosti Photon Energy Corporate Services CZ s.r.o)

Pořad jednání valné hromady bude následující: Čtěte dále »

Teplárna České Budějovice, a.s. – znalecký posudek pro účely veřejné nedobrovolné dražby akcií

Znalecký posudek pro účely nedobrovolné dražby akcií společnosti Teplárna České Budějovice, a.s., se sídlem Novohradská 398/32, 370 01 České Budějovice, IČO 60826835, společnost zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddíle B, vložce 637, znalecký posudek ve formátu PDF – velikost 4 MB.

Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci – znalecký posudek pro účely veřejné dobrovolné dražby akcií

Znalecký posudek pro účely dobrovolné dražby akcií společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci, se sídlem Ohradní 65, Praha 4 – Michle, IČO 44269595, společnost zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložce 1040, znalecký posudek ve formátu PDF – velikost 15 MB.

Elektroporcelán a.s. – znalecký posudek pro účely veřejné nedobrovolné dražby akcií

Znalecký posudek pro účely nedobrovolné dražby akcií společnosti Elektroporcelán a.s., se sídlem Postoloprtská 2951, 440 01 Louny, IČO 28203101, společnost zapsána v OR vedeném u KS v Ústí nad Labem v oddíle B, vložce 2560, znalecký posudek ve formátu PDF – velikost 3 MB.

Silnice Horšovský Týn a.s. – znalecký posudek pro účely veřejné nedobrovolné dražby akcií

Znalecký posudek pro účely nedobrovolné dražby akcií společnosti Silnice Horšovský Týn a.s., se sídlem Horšovský Týn, Nad rybníčkem 40, PSČ 346 01, IČO 453 59 164, společnost zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 201, znalecký posudek ve formátu PDF – velikost 30 MB.

Innovative Commerce a.s. – řádná valná hromada 30. 6. 2016

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Innovative Commerce a.s.

Představenstvo společnosti Innovative Commerce a.s., IČO: 24729353, se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsané v OR vedeném MS v Praze, spisová značka B 16444 (dále též jen jako „Společnost“) si Vás dovoluje pozvat na řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat

dne 30. 06. 2016 v 10:00 hodin

na adrese Photon Energy Corporate Services CZ s.r.o. Uruguayská 17, 120 00 Praha 2 (pražská kancelář společnosti Photon Energy Corporate Services CZ s.r.o).

Pořad jednání valné hromady bude následující: Čtěte dále »

Brno new station development a.s. – odvolání náhradní valné hromady

ODVOLÁNÍ NÁHRADNÍ VALNÉ HROMADY

společnosti
Brno new station development a.s.
IČ: 27723607, se sídlem Trnitá 500/9, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4860, (dále jen „společnost“)

Obchodní společnost Brno new station development a.s., IČ: 27723607, se sídlem Trnitá 500/9, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4860, jednající dozorčí radou společnosti, tímto svým akcionářům oznamuje, že v souladu s ust. § 410 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů,

odvolává

náhradní valnou hromadu Čtěte dále »

MASSAG, a.s. – řádná valná hromada 27. 6. 2016

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti MASSAG, a.s. svolává představenstvo společnosti řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti MASSAG, a.s., se sídlem: Bílovec, Opavská 272, PSČ 743 01, okres Nový Jičín, IČ: 00010367, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 117 (dále též jen „společnost“)

Datum a hodina konání: 27. 6. 2016 v 9:00 hodin

Místo konání: sídlo společnosti MASSAG, a.s., Bílovec, Opavská 272, v zasedací místnosti společnosti MASSAG, a.s., Opavská 272, Bílovec

Prezentace akcionářů proběhne od 8.30 hodin v místě konání řádné valné hromady

Čtěte dále »