• máme status celostátně distribuovaného deníku
  • pro Vás práce na 5 minut: stačí vyplnit a odeslat on-line objednávku
  • profesionální korektura: oznámení bude zkontrolováno odborníkem na firemní právo a finance
  • cena za uveřejnění oznámení o konání valné hromady je 4 900 Kč, za ostatní oznámení 1 900 Kč

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti ZV ENERGY GROUP, SE, konanou dne 18. 4. 2018

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI ZV ENERGY GROUP, SE

Představenstvo společnosti ZV ENERGY GROUP, SE, IČO: 247 93 124, se sídlem Praha 1 – Staré Město, Národní 961/25, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 293 (dále jen jako „ZV ENERGY GROUP, SE“), reprezentované jejím členem Giovanni Zanconato, nar. 9. 3. 1950, trvale bytem Havlíčkova 1416/57, 680 01 Boskovice, tímto svolává

 

řádnou valnou hromadu společnosti ZV ENERGY GROUP, SE,

která se uskuteční dne 18. 4. 2018 od 10:00hod. v kanceláři notáře JUDr. Milana Šmidrkala, nacházející se na adrese Křenová 306/40, 602 00 Brno-střed.

 

Představenstvo společnosti ZV ENERGY GROUP, SE navrhuje výše uvedené místo konání valné hromady z důvodu požadavku uvedeného v ust. § 416 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o obchodních korporacích“), dle kterého platí, že rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle ust. § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se osvědčuje veřejnou listinou. Dle ust. § 776 odst. 2 zákona o obchodních korporacích pak platí, že pro potřeby tohoto zákona se veřejnou listinou rozumí notářský zápis. Jelikož na pořadu jednání valné hromady bude mimo jiné rozhodování o schválení změny stanov, bude z organizačních a finančních důvodů vhodné, aby se valná hromada uskutečnila v kanceláři notáře, který bude přijatá rozhodnutí osvědčovat svým notářským zápisem.

Čtěte dále »

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Obvodního soudu pro Prahu 10 se sídlem v Praze.

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),
KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Obvodního soudu pro Prahu 10 se sídlem v Praze. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Květuši Muzikářové, která ukončí činnost notářky ke dni 28. 2.2018.
Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 14. května 2018.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 12. června 2018 a ve středu 13. června 2018 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Mostě se sídlem v Mostě.

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),
KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Mostě se sídlem v Mostě. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce Mgr. Anně Salajkové, která ukončí činnost notářky v tomto notářském úřadě ke dni 28. 2. 2018.
Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 9. dubna 2018.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat ve středu 9. května 2018 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Hradci Králové se sídlem v Hradci Králové

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),
KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Hradci Králové se sídlem v Hradci Králové. Jde o uvolněný notářský úřad po notáři JUDr. Miloslavu Marcalíkovi, který ukončí činnost notáře ke dni 28. 2. 2018.
Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 17. dubna 2018.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat ve čtvrtek 17. května 2018 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

YES CONTACT SE – řádná valná hromada – 20. 12. 2017

Dozorčí rada společnosti YES CONTACT SE, svolává dle čl. 9 odst. 2 stanov společnosti řádnou valnou hromadu společnosti YES CONTACT SE, IČ: 28430221, se sídlem Sokolovská 366/84, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu H, vložka 53, která se bude konat dne 20.12.2017 od 14:00 hodin v advokátní kanceláři Slomková – Slomek, na adrese Praha 1, Novomlýnská 1373/5.

Pořad jednání:

Čtěte dále »

Pozvánka na valnou hromadu společnosti ZV ENERGY GROUP, SE, konanou dne 11. 12. 2017

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI ZV ENERGY GROUP, SE
VÝZVA PRO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI ZV ENERGY GROUP, SE, K PŘEDLOŽENÍ JEJICH AKCIÍ ZA ÚČELEM VYZNAČENÍ ZMĚNY FORMY AKCIÍ

Giovanni Zanconato, dat. nar. 9. 3. 1950, bytem Havlíčkova 1416/57, 680 01 Boskovice, opatrovník společnosti ZV ENERGY GROUP, SE, IČO: 247 93 124, se sídlem Praha 1 – Staré Město, Národní 961/25, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 293 (dále jen „ZV ENERGY GROUP, SE“), jmenovaný usnesením Městského soudu v Praze ze dne 20. 4. 2017, č. j. 81 Cm 110/2016-15, které nabylo právní moci dne 23. 5. 2017 (dále jen „Usnesení“),
svolává řádnou valnou hromadu společnosti ZV ENERGY GROUP, SE, která se bude konat dne 11. 12. 2017 od 10.00 hod. v místě sídla společnosti PALLADIO INVEST a.s., IČO: 282 67 966, na adrese Havlíčkova 1598/63, 680 01 Boskovice
Opatrovník společnosti ZV ENERGY GROUP, SE, navrhuje výše uvedené místo konání valné hromady zejména z důvodů administrativních a finančních, neboť opatrovník společnosti zde fakticky vykonává svou činnost dle Usnesení a na zapsané adrese sídla se nenachází zázemí společnosti ani tam nekoná podnikatelskou činnost.
Konání valné hromady v místě zapsaného sídla společnosti by vedlo k růstu dalších nákladů na straně společnosti, opatrovníka i akcionářů. Opatrovník společnosti ZV ENERGY GROUP, SE, považuje navržené místo konání valné hromady za vhodné a neomezující akcionáře společnosti.

A. Pořad řádné valné hromady:
Čtěte dále »

Úněšovský statek a.s. – znalecký posudek pro nedobrovolnou dražbu

Znalecký posudek.pdf

Priessnitzovy léčebné lázně a.s. – znalecký posudek pro nedobrovolnou dražbu

Znalecký posudek Priessnitzovy léčebné lázně.pdf

Pradědský lesní závod, a.s. – dobrovolná dražba akcií

Znalecký posudek_FORESTINVEST.pdf

Pradědský lesní závod, a.s. – dobrovolná dražba akcií

Znalecký posudek_CE WOOD.pdf

TON a.s. – znalecký posudek pro nedobrovolnou dražbu

Znalecký posudek

Bohemia – lázně a. s. – doplnění programu řádné valné hromady svolané na 29.6.2017 na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře

Představenstvo společnosti Bohemia – lázně a. s., se sídlem Sadová 800/5, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 45357218, zapsané u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 212,
tímto oznamuje DOPLNĚNÍ PROGRAMU ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY DNE 29.6.2017 NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI KVALIFIKOVANÉHO AKCIONÁŘE.

 

1) SVOLANÁ ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA
Představenstvo oznámením ze dne 24.5.2017 svolalo řádnou valnou hromadu na 29.6.2017 od 11.00 hod. v sídle společnosti.

 

2) ŽÁDOST KVALIFIKOVANÉHO AKCIONÁŘE NA ZAŘAZENÍ JÍM URČENÉ ZÁLEŽITOSTI NA POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY
Představenstvo obdrželo dne 22. 6. 2017 ve smyslu ustanovení § 369 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) žádost kvalifikovaného akcionáře Ing. Viktora Linharta o zařazení jím určené záležitosti na pořad jednání valné hromady v tomto znění:

Čtěte dále »

Lázně Teplice v Čechách a.s. – znalecký posudek pro nedobrovolnou dražbu

Posudek

NAVARA Novosedly a.s.- řádná valná hromada 29.06.2017

Představenstvo akciové společnosti NAVARA Novosedly a.s., IČ: 46347445, se sídlem Novosedly na Moravě č.54, (zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 777)
svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 29. června 2017 v 15:00 hod v Kulturním sále na radnici v obci Novosedly na Moravě č.p. 1.

Program :
Čtěte dále »

MASSAG, a.s. – řádná valná hromada – 23. 6. 2017

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti MASSAG, a.s. svolává představenstvo společnosti řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti MASSAG, a.s., se sídlem: Bílovec, Opavská 272/2, PSČ 743 01, okres Nový Jičín, IČ: 00010367, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 117 (dále též jen „společnost“)
Datum a hodina konání: 23. 6. 2017 v 9:00 hodin.
Místo konání: sídlo společnosti MASSAG, a.s., Bílovec, Opavská 272/2, v zasedací místnosti společnosti MASSAG, a.s., Opavská 272/2, Bílovec.
Prezentace akcionářů proběhne od 8.30 hodin v místě konání řádné valné hromady.

Pořad jednání řádné valné hromady:

Čtěte dále »