• máme status celostátně distribuovaného deníku
  • pro Vás práce na 5 minut: stačí vyplnit a odeslat on-line objednávku
  • profesionální korektura: oznámení bude zkontrolováno odborníkem na firemní právo a finance
  • cena za uveřejnění oznámení o konání valné hromady je 4 900 Kč, za ostatní oznámení 1 900 Kč

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Obvodního soudu pro Prahu 10 se sídlem v Praze

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),
KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Obvodního soudu pro Prahu 10 se sídlem v Praze. Jde o uvolněný notářský úřad po notáři JUDr. Michalu Kulíkovi, který ukončil činnost notáře ke dni 30. 4. 2018.
Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 20. srpna 2018.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 18. září 2018 a ve středu 19. září 2018 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Rakovníku se sídlem v Rakovníku

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),
KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Rakovníku se sídlem v Rakovníku. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Haně Janoušové, která ukončí činnost notářky ke dni 31. 12. 2018.
Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 13. srpna 2018.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 11. září 2018 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

NAVARA Novosedly a.s.- řádná valná hromada 28.06.2018

NAVARA Novosedly a.s.- řádná valná hromada 28.06.2018

Představenstvo akciové společnosti NAVARA Novosedly a.s., IČ: 46347445, se sídlem Novosedly na Moravě č.54, (zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 777) svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 28. června 2018 v 15:00 hod v Kulturním sále na radnici v obci Novosedly na Moravě č.p. 1.

Program :

Čtěte dále »

GEOSTAV CZECH a.s. – znalecký posudek pro nedobrovolnou dražbu

Znalecký posudek

VILA LADRONKA a.s – valná hromada 7. 6. 2018

Oznámení o konání valné hromady
Pozvánka na valnou hromadu

společnosti VILA LADRONKA a.s., se sídlem U Ladronky 1145/42, 169 00 Praha 6, IČO: 28205634, zapsané v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 13090

Představenstvo společnosti VILA LADRONKA a.s.

svolává MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ,
která se bude konat dne 7. 6. 2018 v 10:00 hod. v advokátní kanceláři JUDr. Ing. Pavla Bürgera, advokáta, Šrobárova 2002/40, 101 00 Praha 10, s tímto pořadem:

Čtěte dále »

NKČR – konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Obvodního soudu pro Prahu 3 se sídlem v Praze.

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),
KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Obvodního soudu pro Prahu 3 se sídlem v Praze.
Jde o uvolněný notářský úřad po notáři JUDr. Zdeňku Kratochvílovi, jehož výkon funkce zanikl dnem 9. 4. 2018.
Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 6. srpna 2018.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 4. září 2018 a ve středu 5. září 2018 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

NKČR – konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Táboře se sídlem v Táboře.

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),
KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Táboře se sídlem v Táboře. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce Ludmile Těhníkové, která ukončila činnost notářky ke dni 31.12.2017.
Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 30. července 2018.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 28. srpna 2018 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

ČSAD Brno holding, a.s. – znalecký posudek pro nedobrovolnou dražbu

Znalecký posudek.pdf

Bohemia – lázně a.s. – valná hromada – 11.5.2018

Představenstvo společnosti Bohemia – lázně a. s.
se sídlem Karlovy Vary, Sadová 5, IČ: 45357218, zapsané u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 212, svolává na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se bude konat dne 11.5.2018 od 11.00 hodin v sídle společnosti.

Pořad jednání:

Čtěte dále »

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti ZV ENERGY GROUP, SE, konanou dne 18. 4. 2018

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI ZV ENERGY GROUP, SE

Představenstvo společnosti ZV ENERGY GROUP, SE, IČO: 247 93 124, se sídlem Praha 1 – Staré Město, Národní 961/25, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 293 (dále jen jako „ZV ENERGY GROUP, SE“), reprezentované jejím členem Giovanni Zanconato, nar. 9. 3. 1950, trvale bytem Havlíčkova 1416/57, 680 01 Boskovice, tímto svolává

 

řádnou valnou hromadu společnosti ZV ENERGY GROUP, SE,

která se uskuteční dne 18. 4. 2018 od 10:00hod. v kanceláři notáře JUDr. Milana Šmidrkala, nacházející se na adrese Křenová 306/40, 602 00 Brno-střed.

 

Představenstvo společnosti ZV ENERGY GROUP, SE navrhuje výše uvedené místo konání valné hromady z důvodu požadavku uvedeného v ust. § 416 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o obchodních korporacích“), dle kterého platí, že rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle ust. § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se osvědčuje veřejnou listinou. Dle ust. § 776 odst. 2 zákona o obchodních korporacích pak platí, že pro potřeby tohoto zákona se veřejnou listinou rozumí notářský zápis. Jelikož na pořadu jednání valné hromady bude mimo jiné rozhodování o schválení změny stanov, bude z organizačních a finančních důvodů vhodné, aby se valná hromada uskutečnila v kanceláři notáře, který bude přijatá rozhodnutí osvědčovat svým notářským zápisem.

Čtěte dále »

YES CONTACT SE – řádná valná hromada – 20. 12. 2017

Dozorčí rada společnosti YES CONTACT SE, svolává dle čl. 9 odst. 2 stanov společnosti řádnou valnou hromadu společnosti YES CONTACT SE, IČ: 28430221, se sídlem Sokolovská 366/84, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu H, vložka 53, která se bude konat dne 20.12.2017 od 14:00 hodin v advokátní kanceláři Slomková – Slomek, na adrese Praha 1, Novomlýnská 1373/5.

Pořad jednání:

Čtěte dále »

Pozvánka na valnou hromadu společnosti ZV ENERGY GROUP, SE, konanou dne 11. 12. 2017

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI ZV ENERGY GROUP, SE
VÝZVA PRO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI ZV ENERGY GROUP, SE, K PŘEDLOŽENÍ JEJICH AKCIÍ ZA ÚČELEM VYZNAČENÍ ZMĚNY FORMY AKCIÍ

Giovanni Zanconato, dat. nar. 9. 3. 1950, bytem Havlíčkova 1416/57, 680 01 Boskovice, opatrovník společnosti ZV ENERGY GROUP, SE, IČO: 247 93 124, se sídlem Praha 1 – Staré Město, Národní 961/25, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 293 (dále jen „ZV ENERGY GROUP, SE“), jmenovaný usnesením Městského soudu v Praze ze dne 20. 4. 2017, č. j. 81 Cm 110/2016-15, které nabylo právní moci dne 23. 5. 2017 (dále jen „Usnesení“),
svolává řádnou valnou hromadu společnosti ZV ENERGY GROUP, SE, která se bude konat dne 11. 12. 2017 od 10.00 hod. v místě sídla společnosti PALLADIO INVEST a.s., IČO: 282 67 966, na adrese Havlíčkova 1598/63, 680 01 Boskovice
Opatrovník společnosti ZV ENERGY GROUP, SE, navrhuje výše uvedené místo konání valné hromady zejména z důvodů administrativních a finančních, neboť opatrovník společnosti zde fakticky vykonává svou činnost dle Usnesení a na zapsané adrese sídla se nenachází zázemí společnosti ani tam nekoná podnikatelskou činnost.
Konání valné hromady v místě zapsaného sídla společnosti by vedlo k růstu dalších nákladů na straně společnosti, opatrovníka i akcionářů. Opatrovník společnosti ZV ENERGY GROUP, SE, považuje navržené místo konání valné hromady za vhodné a neomezující akcionáře společnosti.

A. Pořad řádné valné hromady:
Čtěte dále »

Úněšovský statek a.s. – znalecký posudek pro nedobrovolnou dražbu

Znalecký posudek.pdf

Priessnitzovy léčebné lázně a.s. – znalecký posudek pro nedobrovolnou dražbu

Znalecký posudek Priessnitzovy léčebné lázně.pdf

Pradědský lesní závod, a.s. – dobrovolná dražba akcií

Znalecký posudek_FORESTINVEST.pdf