• máme status celostátně distribuovaného deníku
  • pro Vás práce na 5 minut: stačí vyplnit a odeslat on-line objednávku
  • profesionální korektura: oznámení bude zkontrolováno odborníkem na firemní právo a finance
  • cena za uveřejnění oznámení o konání valné hromady je 4 900 Kč, za ostatní oznámení 1 900 Kč

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu ve Svitavách se sídlem ve Svitavách

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),
KONKURZ na obsazení notářského úřadu
pro obvod Okresního soudu ve Svitavách se sídlem ve Svitavách. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce Mgr. Miroslavě Křížové, jejíž výkon funkce zanikl dnem 2. 3. 2017.
Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 26. května 2017.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 27. června 2017 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. – znalecký posudek pro nedobrovolnou dražbu

Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. – znalecký posudek pro nedobrovolnou dražbu.
Posudek ve formátu PDF

EUTECH akciová společnost – Prodej nevyzvednutých kusových akcií na jméno v listinné podobě

2. Výzva k podání nabídek
VEŘEJNÁ SOUTĚŽ O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU
dle ust. § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

 

Veřejná soutěž

Název VS: Prodej nevyzvednutých kusových akcií na jméno v listinné podobě vydaných emitentem EUTECH akciovou společností
 

 

Vyhlašovatel

Název vyhlašovatele: EUTECH akciová společnost
IČ: 471 51 421
DIČ: CZ47151421
Adresa sídla: Nádražní 1617/1, 785 01 Šternberk
Statutární zástupce: Ing. Irena Adamusová, statutární ředitel společnosti
 
Kontaktní osoba: Ing. Irena Adamusová
telefon: +420 585 090 288
e-mail: adamusova.i@eutech.cz
Webové stránky: http://www.eutech.cz

 

I. PŘEDMĚT 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ NABÍDEK

Čtěte dále »

Innovative Commerce a.s. – řádná valná hromada – 26. 1. 2017

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Innovative Commerce a.s.

Představenstvo společnosti Innovative Commerce a.s., IČO: 24729353, se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsané v OR vedeném MS v Praze spisová značka B 16444 (dále též jen jako „Společnost“) si Vás dovoluje na základě výzvy kvalifikovaného akcionáře učiněné v souladu s článkem 10 odst. 10 stanov Společnosti, pozvat na řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat
dne 26. 01. 2017 v 09:00 hodin na adrese Photon Energy Corporate Services CZ s.r.o. Uruguayská 17, 120 00 Praha 2 (pražská kancelář společnosti Photon Energy Corporate Services CZ s.r.o.)

Pořad jednání valné hromady bude následující:

Čtěte dále »

Innovative Commerce a.s – řádná valná hromada – 30. 12. 2016

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Innovative Commerce a.s.

Představenstvo společnosti Innovative Commerce a.s., IČO: 24729353, se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsané v OR vedeném MS v Praze spisová značka B 16444 (dále též jen jako „Společnost“) si Vás dovoluje, na základě výzvy kvalifikovaného akcionáře učiněné v souladu s článkem 10 odst. 10 stanov Společnosti, pozvat na řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 30. 12. 2016 v 10:00 hodin, na adrese Photon Energy Corporate Services CZ s.r.o. Uruguayská 17, 120 00 Praha 2 (pražská kancelář společnosti Photon Energy Corporate Services CZ s.r.o).

Pořad jednání valné hromady bude následující:

Čtěte dále »

Innovative Commerce a.s. – Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu – 9.12.2016

Představenstvo společnosti Innovative Commerce a.s.,
IČO: 24729353, se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsané v OR vedeném MS v Praze spisová značka B 16444 (dále též jen jako „Společnost“)
si Vás dovoluje pozvat na mimořádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 09. 12. 2016 v 10:00 hodin na adrese Photon Energy Corporate Services CZ s.r.o. Uruguayská 17, 120 00 Praha 2 (pražská kancelář společnosti Photon Energy Corporate Services CZ s.r.o)

Pořad jednání valné hromady bude následující:
Čtěte dále »

Nelumbo Earth, a.s. – znalecký posudek pro dobrovolnou dražbu

Znalecký posudek PDF (14MB)

MASSAG, a.s. – řádná valná hromada – 28. 11. 2016

MASSAG, a.s., se sídlem na adrese Bílovec, Opavská 272/2, PSČ: 743 01, IČO: 000 10 367, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 117 („Společnost“), v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
svolává řádnou valnou hromadu Společnosti,
na 28. 11. 2016 od 10.00 hod.
ve společnosti MASSAG, a.s. Bílovec, Opavská 272, PSČ 743 01
Prezence přítomných akcionářů začíná 30 minut před plánovaným zahájením valné hromady, tj. v 9.30 hod.
Pořad jednání řádné valné hromady Společnosti:

Čtěte dále »

IGCS Europe, a.s. – znalecký posudek pro dobrovolnou dražbu

Posudek IGCS Eupore, a.s. ve formátu PDF

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti G. H. C. CARS, a.s.

POZVÁNKA

Pan Stanislav Cuber, jako člen představenstva společnosti G. H. C. CARS, a.s., se sídlem Jurečkova 643/20, 702 00 Ostrava, IČ: 014 68 332, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 510441 (dále jen jako „Společnost“),
svolává
řádnou valnou hromadu společnosti G. H. C. CARS, a.s., která se bude konat dne 15.11.2016 v 10:00 v sídle notářky JUDr. Kateřiny Petrzik Hronovské na adrese Sadová 79/39 Ostrava, Moravská Ostrava, Česká republika.

Program valné hromady:
Čtěte dále »

Výzva k předložení akcií za účelem výměny – G.H.C. CARS, a.s.

Představenstvo společnosti G.H.C. CARS, a.s., se sídlem Jurečkova 643/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 014 68 332, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 10441, zastoupená Stanislavem Cuberem, nar. 11. 12. 1987, bytem Evžena Rošického 1076/10, Svinov, 721 00 Ostrava (dále jen „Společnost“) oznamuje,
že v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů (dále jen „Zákon“), se k 1.1.2014 změnily listinné akcie na majitele, které nejsou imobilizovány, na listinné akcie na jméno.

Představenstvo tímto v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 Zákona vyzývá všechny akcionáře Společnosti, kteří vlastní akcie společnosti v listinné podobě znějící na majitele, aby je předložili v sídle Společnosti k výměně za listinné akcie na jméno.
Akcionář v rámci výměny je povinen sdělit Společnosti údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů.
Lhůta pro předložení akcií je do 15.11.2016.
Při výměně akcií je třeba předložit:
Čtěte dále »

Innovative Commerce a.s. – řádná valná hromada – 12. 10. 2016

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Innovative Commerce a.s.

Představenstvo společnosti Innovative Commerce a.s.,
IČO: 24729353, se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsané v OR vedeném MS v Praze spisová značka B 16444 (dále též jen jako „Společnost“)
si Vás dovoluje pozvat na řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 12. 10. 2016 v 10:00 hodin na adrese Photon Energy Corporate Services CZ s.r.o. Uruguayská 17, 120 00 Praha 2 (pražská kancelář společnosti Photon Energy Corporate Services CZ s.r.o)

Pořad jednání valné hromady bude následující: Čtěte dále »

Teplárna České Budějovice, a.s. – znalecký posudek pro účely veřejné nedobrovolné dražby akcií

Znalecký posudek pro účely nedobrovolné dražby akcií společnosti Teplárna České Budějovice, a.s., se sídlem Novohradská 398/32, 370 01 České Budějovice, IČO 60826835, společnost zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddíle B, vložce 637, znalecký posudek ve formátu PDF – velikost 4 MB.

Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci – znalecký posudek pro účely veřejné dobrovolné dražby akcií

Znalecký posudek pro účely dobrovolné dražby akcií společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci, se sídlem Ohradní 65, Praha 4 – Michle, IČO 44269595, společnost zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložce 1040, znalecký posudek ve formátu PDF – velikost 15 MB.

Elektroporcelán a.s. – znalecký posudek pro účely veřejné nedobrovolné dražby akcií

Znalecký posudek pro účely nedobrovolné dražby akcií společnosti Elektroporcelán a.s., se sídlem Postoloprtská 2951, 440 01 Louny, IČO 28203101, společnost zapsána v OR vedeném u KS v Ústí nad Labem v oddíle B, vložce 2560, znalecký posudek ve formátu PDF – velikost 3 MB.