• máme status celostátně distribuovaného deníku
  • pro Vás práce na 5 minut: stačí vyplnit a odeslat on-line objednávku
  • profesionální korektura: oznámení bude zkontrolováno odborníkem na firemní právo a finance
  • cena za uveřejnění oznámení o konání valné hromady je 4 900 Kč, za ostatní oznámení 1 900 Kč

Teplárna České Budějovice, a.s. – znalecký posudek pro účely veřejné nedobrovolné dražby akcií

Znalecký posudek pro účely nedobrovolné dražby akcií společnosti Teplárna České Budějovice, a.s., se sídlem Novohradská 398/32, 370 01 České Budějovice, IČO 60826835, společnost zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddíle B, vložce 637, znalecký posudek ve formátu PDF – velikost 4 MB.

Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci – znalecký posudek pro účely veřejné dobrovolné dražby akcií

Znalecký posudek pro účely dobrovolné dražby akcií společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci, se sídlem Ohradní 65, Praha 4 – Michle, IČO 44269595, společnost zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložce 1040, znalecký posudek ve formátu PDF – velikost 15 MB.

Elektroporcelán a.s. – znalecký posudek pro účely veřejné nedobrovolné dražby akcií

Znalecký posudek pro účely nedobrovolné dražby akcií společnosti Elektroporcelán a.s., se sídlem Postoloprtská 2951, 440 01 Louny, IČO 28203101, společnost zapsána v OR vedeném u KS v Ústí nad Labem v oddíle B, vložce 2560, znalecký posudek ve formátu PDF – velikost 3 MB.

NKČR – vyhlášení konkurzu na obsazení notářského úřadu v Praze

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád), KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Obvodního soudu pro Prahu 8 se sídlem v Praze. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Zdeňce Procházkové, která ukončila činnost notářky ke dni 30.6.2016.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 31. října 2016.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 29. listopadu 2016 a ve středu 30. listopadu 2016 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Čtěte dále »

NKČR – vyhlášení konkurzu na obsazení notářského úřadu v Pardubicích

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),  KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Pardubicích se sídlem v Pardubicích. Jde o uvolněný notářský úřad po notáři JUDr. Aleně Musílkové, která ukončí činnost notářky ke dni 31.12.2016.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 3. října 2016.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat ve středu 2. listopadu 2016 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.
Čtěte dále »

Silnice Horšovský Týn a.s. – znalecký posudek pro účely veřejné nedobrovolné dražby akcií

Znalecký posudek pro účely nedobrovolné dražby akcií společnosti Silnice Horšovský Týn a.s., se sídlem Horšovský Týn, Nad rybníčkem 40, PSČ 346 01, IČO 453 59 164, společnost zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 201, znalecký posudek ve formátu PDF – velikost 30 MB.

NKČR – vyhlášení konkurzu na obsazení notářského úřadu v Táboře

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád), KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Táboře se sídlem v Táboře. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Lucii Vaňkové, která ukončí činnost notářky v tomto notářském úřadě ke dni 31.7.2016.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 24. října 2016.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 22. listopadu 2016 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Čtěte dále »

NKČR – vyhlášení konkurzu na obsazení notářského úřadu v Českém Krumlově

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád), KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Českém Krumlově se sídlem v Českém Krumlově. Jde o uvolněný notářský úřad po notáři JUDr. Kamilu Hrdinovi, který ukončí činnost notáře ke dni 31.1.2017.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 17. října 2016.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 15. listopadu 2016 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Čtěte dále »

Innovative Commerce a.s. – řádná valná hromada 30. 6. 2016

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Innovative Commerce a.s.

Představenstvo společnosti Innovative Commerce a.s., IČO: 24729353, se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsané v OR vedeném MS v Praze, spisová značka B 16444 (dále též jen jako „Společnost“) si Vás dovoluje pozvat na řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat

dne 30. 06. 2016 v 10:00 hodin

na adrese Photon Energy Corporate Services CZ s.r.o. Uruguayská 17, 120 00 Praha 2 (pražská kancelář společnosti Photon Energy Corporate Services CZ s.r.o).

Pořad jednání valné hromady bude následující: Čtěte dále »

Brno new station development a.s. – odvolání náhradní valné hromady

ODVOLÁNÍ NÁHRADNÍ VALNÉ HROMADY

společnosti
Brno new station development a.s.
IČ: 27723607, se sídlem Trnitá 500/9, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4860, (dále jen „společnost“)

Obchodní společnost Brno new station development a.s., IČ: 27723607, se sídlem Trnitá 500/9, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4860, jednající dozorčí radou společnosti, tímto svým akcionářům oznamuje, že v souladu s ust. § 410 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů,

odvolává

náhradní valnou hromadu Čtěte dále »

MASSAG, a.s. – řádná valná hromada 27. 6. 2016

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti MASSAG, a.s. svolává představenstvo společnosti řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti MASSAG, a.s., se sídlem: Bílovec, Opavská 272, PSČ 743 01, okres Nový Jičín, IČ: 00010367, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 117 (dále též jen „společnost“)

Datum a hodina konání: 27. 6. 2016 v 9:00 hodin

Místo konání: sídlo společnosti MASSAG, a.s., Bílovec, Opavská 272, v zasedací místnosti společnosti MASSAG, a.s., Opavská 272, Bílovec

Prezentace akcionářů proběhne od 8.30 hodin v místě konání řádné valné hromady

Čtěte dále »

NAVARA Novosedly, a. s. – řádná valná hromada 30. 6. 2016

Představenstvo akciové společnosti NAVARA Novosedly a.s. IČ 46347445, se sídlem Novosedly na Moravě č.54, (zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 777) svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 30. června 2016 v 15.00 hod. v Kulturním sále na radnici v obci Novosedly na Moravě čp. 1.

Program:

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady,
  2. Volba orgánů valné hromady,
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015,
  4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích své činnosti v roce 2015,
  5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015,
  6. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti,
  7. Závěr.

Čtěte dále »

NKČR – vyhlášení konkurzu na obsazení notářského úřadu v Praze

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád), KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu Praha – západ se sídlem v Praze. Jde o uvolněný notářský úřad po notáři JUDr. Petru Bílkovi, který ukončí činnost notáře ke dni 31.12.2016.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 22. srpna 2016.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 20. září 2016 a ve středu 21. září 2016 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Čtěte dále »

NKČR – vyhlášení konkurzu na obsazení notářského úřadu v Českém Brodu

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád), KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Kolíně se sídlem v Českém Brodu. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Miroslavě Papežové, která ukončí činnost notářky ke dni 30.11.2016.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 15. srpna 2016.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat ve středu 14. září 2016 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Čtěte dále »

NKČR – vyhlášení konkurzu na obsazení notářského úřadu v Novém Jičíně

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád), KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Novém Jičíně se sídlem v Příboře Novém Jičíně. Jde o uvolněný notářský úřad po notáři JUDr. Miloši Vaiglovi, který ukončí činnost notáře ke dni 31.12.2016.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 7. října 2016.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 8. listopadu 2016 a ve středu 9. listopadu 2016 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Čtěte dále »