• máme status celostátně distribuovaného deníku
  • pro Vás práce na 5 minut: stačí vyplnit a odeslat on-line objednávku
  • profesionální korektura: oznámení bude zkontrolováno odborníkem na firemní právo a finance
  • cena za uveřejnění oznámení o konání valné hromady je 4 900 Kč, za ostatní oznámení 1 900 Kč

Bohemia – lázně a. s. – řádná valná hromada – 28. 6. 2019

Představenstvo společnosti Bohemia – lázně a. s.
se sídlem Sadová 800/5, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 45357218,
zapsané u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 212,
svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne 28. 6. 2019 od 11.00 hodin v sídle společnosti.

Pořad jednání:

Čtěte dále »

NAVARA Novosedly a.s.- řádná valná hromada 27.06.2019

Představenstvo akciové společnosti NAVARA Novosedly a.s., IČ: 46347445, se sídlem Novosedly na Moravě č.54, (zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 777)
svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 27. června 2019 v 15:00 hod v Kulturním sále na radnici v obci Novosedly na Moravě č.p. 1.

Program:

Čtěte dále »

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu ve Vsetíně se sídlem ve Valašském Meziříčí.

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),
KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu ve Vsetíně se sídlem ve Valašském Meziříčí. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce Mgr. Jarmile Chmelařové, která ukončí činnost notářky ke dni 31. 12. 2019.
Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 12. srpna 2019.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 10. září 2019 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu ve Strakonicích se sídlem ve Strakonicích

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),
KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu ve Strakonicích se sídlem ve Strakonicích. Jde o uvolněný notářský úřad po notáři Mgr. Ladislavu Černém, který ukončí činnost notáře ke dni 30. 6. 2019.
Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 5. srpna 2019.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 3. září 2019 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

Sběrné suroviny, a.s. – znalecký posudek pro nedobrovolnou dražbu akcií

Znalecký_posudek.pdf

ČMN Beta s.r.o. – Oznámení o nedosažení usnášeníschopnosti schůze vlastníků dluhopisů emitovaných společností ČMN Beta s.r.o. a oznámená data náhradní schůze

Společnost ČMN Beta s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 806/62, 110 00 Praha, IČ: 062 23 079, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 311001 (dále jen „Emitent“), jakožto emitent dluhopisů:

Název:                ČMN Beta 5,00/22
ISIN:                   CZ0003517401
Datum emise:   1. 9. 2017

a

Název:                ČMN Beta 4,00/20
ISIN:                   CZ0003517393
Datum emise:   1. 9. 2017

(dále jen „Dluhopisy“)

v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o dluhopisech“), a emisními podmínkami Dluhopisů (dále jen „Emisní podmínky“) na základě oznámení o svolání schůzí vlastníků dluhopisů emitovaných Společností ze dne 25. března 2019, které je přílohou č. 1 tohoto Oznámená (dále jen „Pozvánka“) oznámila konání schůze vlastníků dluhopisů na den 10. dubna 2019, 10:00 hod, na adrese Durďákova 1786/5, Černá Pole, 613 00 Brno (dále jen „Řádná schůze“). Vzhledem k tomu, že na Řádné schůzi konané 10. dubna 2019 v 10:00 hod nebylo dosaženo usnášeníschopnosti potřebného pro hlasování o bodech stanovených v Pozvánce, oznamuje tímto Společnost, že v souladu s Pozvánkou a termínem stanoveným v Pozvánce se bude konat náhradní schůze vlastníků Dluhopisů, a to s nezměněným programem v Pozvánce (dále jen „Náhradní schůze“) takto:
Čtěte dále »

ČMN Beta s.r.o. – Oznámení o svolání schůzí vlastníků dluhopisů emitovaných společností ČMN Beta s.r.o.

Společnost ČMN Beta s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 806/62, 110 00 Praha, IČ: 062 23 079, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 311001 (dále jen „Emitent“), jakožto emitent dluhopisů:

Název: ČMN Beta 5,00/22
ISIN: CZ0003517401
Datum emise: 1. 9. 2017
a
Název: ČMN Beta 4,00/20
ISIN: CZ0003517393
Datum emise: 1. 9. 2017
(dále jen „Dluhopisy“)

tímto v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o dluhopisech“), a emisními podmínkami Dluhopisů (dále jen „Emisní podmínky“) oznamuje konání schůze vlastníků dluhopisů (dále jen „Schůze“).

Datum a čas konání Schůze: 10. dubna 2019, 10:00 hod.
Místo konání Schůze: Durďákova 1786/5, Černá Pole, 613 00 Brno
Rozhodný den pro účast na Schůzi: 25. března 2019

V případě, že tato Schůze vlastníků Dluhopisů nebude usnášeníschopná, bude se na základě tohoto Oznámení konat náhradní schůze vlastníků Dluhopisů, a to s nezměněným programem, jaký měla Schůze (dále jen „Náhradní schůze“).

Datum a čas konání Náhradní schůze: 16. dubna 2019. 10:00 hod.
Místo konání Náhradní schůze: Durďákova 1786/5, Černá Pole, 613 00 Brno
Rozhodný den pro účast na Náhradní schůze: 25. března 2019

Informaci o tom, že Schůze nebyla usnášeníschopná a že se bude konat Náhradní schůze ve výše uvedeném termínu a na výše uvedeném místě, potvrdí též Emitent jakožto svolavatel neusnášeníschopné Schůze, přičemž tuto skutečnost zároveň uveřejní na svých webových stránkách www.cm-n.cz v sekci Pro investory bez zbytečného odkladu po dni konání Schůze.

Důvody pro konání Schůze

Čtěte dále »

WOODROL a.s. – znalecký posudek pro nedobrovolnou dražbu

Znalecký posudek

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu Praha – východ se sídlem v Praze

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),
KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu Praha – východ se sídlem v Praze. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce Mgr. Markétě Káninské, která ukončila činnost notářky v tomto notářském úřadě ke dni 31. 12. 2018.
Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 6. května 2019.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 4. června 2019 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. – znalecký posudek pro nedobrovolnou dražbu

Znalecký posudek

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu Praha – západ se sídlem v Praze.

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),
KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu Praha – západ se sídlem v Praze. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Libuši Zelenkové, která ukončí činnost notářky ke dni 30. 6. 2019.
Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 23. dubna 2019.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 21. května 2019 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Nymburce se sídlem v Lysé nad Labem.

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),
KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Nymburce se sídlem v Lysé nad Labem. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Jitce Krejčíkové, která ukončí činnost notářky ke dni 30. 11. 2019.
Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 15. dubna 2019.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 14. května 2019 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

1) státní občanství České republiky,
2) plná svéprávnost,
3) vysokoškolské vzdělání v oboru právo, získané
a) v magisterském studijním programu právo a právní věda studiem na vysoké škole v České republice, nebo
b) studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné vzdělání uvedenému v písm. a) na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu, a současně takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu právo a právní věda v oboru právo na vysoké škole v České republice;
za vzdělání podle písm. a) se považuje také vysokoškolské vzdělání získané před 1. lednem 1999 na právnické fakultě vysoké školy se sídlem v České republice nebo jejích právních předchůdců,
4) bezúhonnost,
5) vykonání alespoň pětileté notářské praxe,
6) složení notářské zkoušky.

Přehled praxí považovaných ve smyslu § 7 odst. 2 notářského řádu za praxi notářskou:
Notářskou praxí se rozumí praxe notáře, notářského kandidáta a notářského koncipienta podle notářského řádu a praxe státního notáře a notářského čekatele podle dřívějších předpisů. Do notářské praxe Notářská komora České republiky započte zcela praxi soudce, prokurátora, státního zástupce, advokáta, komerčního právníka, soudního exekutora, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce Ústavního soudu nebo Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, exekutorského kandidáta, justičního čekatele, asistenta soudce, asistenta veřejného ochránce práv, asistenta státního zástupce, právního čekatele prokuratury, právního čekatele státního zastupitelství, advokátního koncipienta, exekutorského koncipienta nebo právního čekatele u komerčního právníka, činnost zaměstnance Ministerstva spravedlnosti, který získal vysokoškolské vzdělání v rámci magisterského studijního programu v oblasti práva na vysoké škole a který se samostatně podílí na tvorbě návrhů obecně závazných právních předpisů; do notářské praxe ministr spravedlnosti na návrh Notářské komory České republiky z jiné právní praxe může započítat nejvýše 2 roky.

Přehled zkoušek považovaných ve smyslu § 7 odst. 3 notářského řádu za zkoušku notářskou:
Notářskou zkouškou se rozumí notářská zkouška podle notářského řádu a notářská zkouška podle dřívějších předpisů. Za osobu, která složila notářskou zkoušku, se považuje i ten, kdo složil odbornou justiční zkoušku, soudcovskou zkoušku, jednotnou soudcovskou zkoušku, jednotnou soudcovskou a advokátní zkoušku, prokurátorskou zkoušku, odbornou závěrečnou zkoušku právních čekatelů, advokátní zkoušku, exekutorskou zkoušku a profesní zkoušku na komerčního právníka.

Podmínkou zařazení uchazeče do konkurzu je podání přihlášky a předložení těchto dokladů:
1) doklad o státním občanství,
2) prohlášení o plné svéprávnosti,
3) výpis z evidence Rejstříku trestů s datem vydání ne starším tří měsíců,
4) doklad o vzdělání ve smyslu § 7 odst. 1 písm. b) notářského řádu,
5) doklad o složení notářské zkoušky nebo jiné zkoušky (§ 7 odst. 3 notářského řádu),
6) doklad o alespoň pětiletém trvání notářské praxe nebo jiné praxe (§ 7 odst. 2 notářského řádu),
7) osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, jde-li o uchazeče narozeného před 1.12.1971,
8) doklad o zaplacení účastnického poplatku (kopie výpisu z účtu, kopie ústřižku poštovní poukázky, kopie příjmového dokladu Notářské komory České republiky).

Podmínkou zařazení uchazeče – notáře se sídlem v České republice do konkurzu je podání přihlášky a předložení dokladu uvedeného shora pod bodem 8).
Podmínkou zařazení uchazeče – notářského kandidáta do konkurzu je podání přihlášky a předložení dokladů uvedených shora pod body 6), 7), 8) a dokladu o tom, že je zapsán v seznamu kandidátů příslušné notářské komory.
Notářskou praxi dokládá potvrzením notářské komory o době zápisu v seznamu notářských koncipientů a seznamu notářských kandidátů a potvrzením notáře o době trvání pracovního poměru nebo jiným dokladem, z něhož je zjistitelná délka praxe.

Výše účastnického poplatku za podání přihlášky do konkurzu činí 12.000,- Kč a je třeba jej zaplatit nejpozději při podání přihlášky do konkurzu. Poplatek se platí převodem nebo složením na účet Notářské komory České republiky u UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s., č. ú. 45818009/2700, variabilní symbol rodné číslo uchazeče, převodem poštovní poukázkou nebo v hotovosti v sídle Notářské komory ČR v Praze 2, Apolinářská 12.
Na základě písemné žádosti uchazeče sdělí Notářská komora České republiky statistické údaje o výkonnosti uvolněného notářského úřadu za poslední ukončený kalendářní rok.
Notářská komora České republiky odešle účastníkům zařazeným do konkurzu nejpozději desátý den před jednáním konkurzní komise pozvánku k jednání na adresu uvedenou v přihlášce ke konkurzu.
Notářská komora České republiky předloží na základě výsledku konkurzu ministru spravedlnosti návrh na jmenování notáře do notářského úřadu.

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Českých Budějovicích se sídlem v Českých Budějovicích.

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),
KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Českých Budějovicích se sídlem v Českých Budějovicích. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Janě Tomanové, která ukončí činnost notářky ke dni 31. 3. 2019.
Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 8. dubna 2019.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 7. května 2019 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

Prodej 100% podílu ve společnosti ART TECO, s.r.o.

ČR CONSULTING GROUP, s.r.o. v likvidaci se sídlem Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1, IČ 25753541 oznamuje záměr prodat 100% podíl ve společnosti ART TECO, s.r.o., se sídlem Ohradní 65/1159, Praha 4, IČ 25725572. Bližší informace budou zaslány po zaplacení manipulačního poplatku ve výši 500,- Kč, žádosti se podávají na korespondenční e-mailové adrese karlikj@volny.cz.

 

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost – znalecký posudek pro nedobrovolnou dražbu

Znalecký posudek