• máme status celostátně distribuovaného deníku
  • pro Vás práce na 5 minut: stačí vyplnit a odeslat on-line objednávku
  • profesionální korektura: oznámení bude zkontrolováno odborníkem na firemní právo a finance
  • cena za uveřejnění oznámení o konání valné hromady je 4 900 Kč, za ostatní oznámení 1 900 Kč

reklama

Exbio

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Mostě se sídlem v Mostě – 15.11.2022

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Mostě se sídlem v Mostě. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce Mgr. Aleně Zahradníkové, která ukončí činnost notáře v ke dni 31. 12. 2022.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 17. října 2022.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 15. listopadu 2022 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu ve Vsetíně se sídlem ve Valašském Meziříčí – 22.11.2022

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu ve Vsetíně se sídlem ve Valašském Meziříčí.
Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Ing. Vandě Kavanové, která ukončí činnost notáře v tomto notářském úřadě ke dni 31. 12. 2022.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 24. října 2022.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 22. listopadu 2022 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Břeclavi se sídlem v Břeclavi – 18.10.2022

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ na obsazení notářského úřadu

pro obvod Okresního soudu v Břeclavi se sídlem v Břeclavi. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Ivě Celnarové, která ukončí činnost notáře ke dni 30. 11. 2022.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 19. září 2022.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 18. října 2022 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Bruntále se sídlem v Bruntále – 8.11.2022

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Bruntále se sídlem v Bruntále. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Jarmile Handlové, která ukončí činnost notářky ke dni 30. 9. 2022.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 10. října 2022.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 8. listopadu 2022 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

Bohemia-lázně a.s. – Valná hromada společnosti Bohemia-lázně a.s. 30.6.2022

Představenstvo společnosti Bohemia – lázně a. s.
se sídlem Sadová 800/5, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 45357218,
zapsané u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 212,
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne 30.6.2022 od 11.00 hodin v sídle společnosti.

Pořad jednání:
1. Zahájení, volba orgánů valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu
2. Zpráva představenstva o hospodaření a stavu majetku společnosti, včetně roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 a zpráva o vztazích
3. Zpráva dozorčí rady
4. Schválení roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021
5. Schválení auditora pro rok 2022
6. Závěr
Čtěte dále »

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Benešově se sídlem v Benešově – 1.11.2022

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ

na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Benešově se sídlem v Benešově. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Aleně Tomaidesové, která ukončí činnost notáře ke dni 31. 12. 2022.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 3. října 2022.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 1. listopadu 2022 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu: Čtěte dále »

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Klatovech se sídlem v Klatovech – 25.10.2022

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ

na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Klatovech se sídlem v Klatovech. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Marii Štanclové, která ukončí činnost notáře ke dni 31. 12. 2022
.
Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 26. září 2022.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 25. října 2022 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu: Čtěte dále »

Power Real a.s. – řádná valná hromada – 20. 6. 2022

Správní rada společnosti Power Real a.s., se sídlem Slezská 63, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 26067, identifikační číslo 09641386, svolává řádnou valnou hromadu dne 20. 6. 2022 v 10:00 v sídle společnosti. Prezence účastníků od 9:30 hod.

Čtěte dále »

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Pelhřimově se sídlem v Pelhřimově – 11.10.2022

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Pelhřimově se sídlem v Pelhřimově. Jde o uvolněný notářský úřad po notáři JUDr. Ladislavu Kuldanovi, který ukončí činnost notáře ke dni 31. 12. 2022.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 12. září 2022.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 11. října 2022 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Pelhřimově se sídlem v Pelhřimově – 4.10.2022

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Pelhřimově se sídlem v Pelhřimově.

Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Marii Rokoské, která ukončí činnost notáře ke dni 31. 12. 2022.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 5. září 2022.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 4. října 2022 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Karviné se sídlem v Havířově – 20.9.2022

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ  na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Karviné se sídlem v Havířově.

Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Pavle Doleželové, která ukončí činnost notáře ke dni 31. 12. 2022.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 22. srpna 2022.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 20. září 2022 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:
Čtěte dále »

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu Praha – východ se sídlem v Praze – 13. 9. 2022

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu Praha – východ se sídlem v Praze. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Aleně Skoupé, která ukončí činnost notáře ke dni 31. 12. 2022.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 15. srpna 2022.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 13. září 2022 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Kladně se sídlem v Kladně – 27.9.2022

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Kladně se sídlem v Kladně.

Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Bohumile Račokové, která ukončí činnost notáře ke dni 31. 12. 2022.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 29. srpna 2022.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 27. září 2022 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Přerově se sídlem v Lipníku nad Bečvou – 12. 7. 2022

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Přerově se sídlem v Lipníku nad Bečvou.

Jde o uvolněný notářský úřad po notáři Mgr. Michalu Špačkovi, který ukončil činnost notáře v tomto úřadě ke dni 1. 3. 2022.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 13. června 2022. Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 12. července 2022 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Obvodního soudu pro Prahu 9 se sídlem v Praze – 28. 6. 2022

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Obvodního soudu pro Prahu 9 se sídlem v Praze.

Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Miluši Peterkové, která ukončí činnost notáře ke dni 31. 5. 2022.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 30. května 2022. Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 28. června 2022 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »