• máme status celostátně distribuovaného deníku
  • pro Vás práce na 5 minut: stačí vyplnit a odeslat on-line objednávku
  • profesionální korektura: oznámení bude zkontrolováno odborníkem na firemní právo a finance
  • cena za uveřejnění oznámení o konání valné hromady je 4 900 Kč, za ostatní oznámení 1 900 Kč

reklama

Exbio

Power Real a.s. – řádná valná hromada 13. 2. 2023

Předseda správní rady společnosti Power Real a.s., IČ 09641386, se sídlem Slezská 1655/63, Vinohrady, 130 00 Praha 3, zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 26067 (Společnost) svolává na žádost kvalifikovaného akcionáře Ing. Petera Knižky, nar. 29. 10. 1979, bytem Slezská 63, 130 00 Praha 3 řádnou valnou hromadu akcionářů Společnosti, která se bude konat dne 13. 2. 2023 od 11:00 hodin v zasedací místnosti Advokátní kanceláře AZ LEGAL na adrese Radhošťská 1942/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov s tímto pořadem jednání:

1) Zahájení valné hromady;
2) Volba orgánů valné hromady;
3) Odvolání Ing. Petera Knižky, nar. 29. 10. 1979, bytem Slezská 63, 130 00 Praha 3 z funkce člena správní rady;
4) Odvolání Ing. Vladimíra Knižky, nar. 1. 6. 1977, bytem 05986 Nová Lesná, Zakladateľov 348, Slovenská republika z funkce člena správní rady;
5) Volba Bc. Michaela Beneckendorffa, nar. 10. 3. 1975, bytem Slezská 63, 130 00 Praha 3 jako člena správní rady;
6) Volba Pavla Vanse, nar. 13. 8. 1996, bytem Lánský Dvůr 840, 357 31 Horní Slavkov jako člena správní rady;
7) Schválení smluv o výkonu funkce nových členů správní rady;
8) Závěr valné hromady. Čtěte dále »

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Lounech se sídlem v Žatci – 27.4.2023

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ

na obsazení notářského úřadu v obvodu Okresního soudu v Lounech se sídlem v Žatci uvolněného po notářce JUDr. Ivaně Demutové, která ukončila činnost dne 31. 12. 2022.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat ve čtvrtek 27. dubna 2023 v době od 9.00 hodin v sídle Notářské komory České republiky (dále jen „Komora) v Praze, Apolinářská 12, přičemž přihláška do konkurzu (dále jen „přihláška“) musí být Komoře doručena nejpozději do 27. března 2023.

Účastnický poplatek za podání přihlášky činí 12 000,- Kč a je třeba ho zaplatit nejpozději v den podání přihlášky do konkurzu na účet Komory u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú. 45818009/2700, variabilním symbolem je rodné číslo přihlášeného do konkurzu (dále jen „uchazeč“).

Komora odešle uchazečům zařazeným do konkurzu nejpozději 10. den před jednáním konkurzní komise pozvánku k jednání na adresu uvedenou v přihlášce ke konkurzu.

Na základě písemné žádosti uchazeče sdělí Komora sledované statistické údaje o činnosti uvolněného notářského úřadu za poslední ukončený kalendářní rok.

Komora předloží na základě výsledku konkurzu ministru spravedlnosti návrh na jmenování notáře do notářského úřadu (§ 8 odst. 1 a 6 notářského řádu).

S přihláškou je třeba předložit tyto doklady: Čtěte dále »

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Přerově se sídlem v Přerově – 25.4.2023

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ

na obsazení notářského úřadu v obvodu Okresního soudu v Přerově se sídlem v Přerově uvolněného po notářce Mgr. Zuzaně Geroldové, která ukončila činnost dne 31. 12. 2022.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 25. dubna 2023 v době od 9.00 hodin v sídle Notářské komory České republiky (dále jen „Komora) v Praze, Apolinářská 12, přičemž přihláška do konkurzu (dále jen „přihláška“) musí být Komoře doručena nejpozději do 27. března 2023.

Účastnický poplatek za podání přihlášky činí 12 000,- Kč a je třeba ho zaplatit nejpozději v den podání přihlášky do konkurzu na účet Komory u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú. 45818009/2700, variabilním symbolem je rodné číslo přihlášeného do konkurzu (dále jen „uchazeč“).

Komora odešle uchazečům zařazeným do konkurzu nejpozději 10. den před jednáním konkurzní komise pozvánku k jednání na adresu uvedenou v přihlášce ke konkurzu.

Na základě písemné žádosti uchazeče sdělí Komora sledované statistické údaje o činnosti uvolněného notářského úřadu za poslední ukončený kalendářní rok.

Komora předloží na základě výsledku konkurzu ministru spravedlnosti návrh na jmenování notáře do notářského úřadu (§ 8 odst. 1 a 6 notářského řádu).

S přihláškou je třeba předložit tyto doklady:
Čtěte dále »

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Mostě se sídlem v Mostě – 20.4.2023

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ

na obsazení notářského úřadu v obvodu Okresního soudu v Mostě se sídlem v Mostě uvolněného po notářce Mgr. Aleně Zahradníkové, která ukončila činnost dne 31. 12. 2022.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat ve čtvrtek 20. dubna 2023 v době od 9.00 hodin v sídle Notářské komory České republiky (dále jen „Komora) v Praze, Apolinářská 12, přičemž přihláška do konkurzu (dále jen „přihláška“) musí být Komoře doručena nejpozději do 20. března 2023.

Účastnický poplatek za podání přihlášky činí 12 000,- Kč a je třeba ho zaplatit nejpozději v den podání přihlášky do konkurzu na účet Komory u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú. 45818009/2700, variabilním symbolem je rodné číslo přihlášeného do konkurzu (dále jen „uchazeč“).

Komora odešle uchazečům zařazeným do konkurzu nejpozději 10. den před jednáním konkurzní komise pozvánku k jednání na adresu uvedenou v přihlášce ke konkurzu.

Na základě písemné žádosti uchazeče sdělí Komora sledované statistické údaje o činnosti uvolněného notářského úřadu za poslední ukončený kalendářní rok.

Komora předloží na základě výsledku konkurzu ministru spravedlnosti návrh na jmenování notáře do notářského úřadu (§ 8 odst. 1 a 6 notářského řádu).

S přihláškou je třeba předložit tyto doklady:

Čtěte dále »

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod v Českých Budějovicích se sídlem v Českých Budějovicích – 14.3.2023

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Českých Budějovicích se sídlem v Českých Budějovicích. Jde o uvolněný notářský úřad po notáři Mgr. Stanislavu Hruškovi, který ukončil činnost notáře ke dni 31. 3. 2022.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 14. února 2023.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 14. března 2023 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod ve Svitavách se sídlem ve Svitavách – 7.3.2023

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu ve Svitavách se sídlem ve Svitavách. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce Mgr. Ludmile Mázlové, která ukončí činnost notáře ke dni 31. 3. 2023.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 7. února 2023.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 7. března 2023 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu: Čtěte dále »

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod v Rokycanech se sídlem v Rokycanech – 14.2.2023

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Rokycanech se sídlem v Rokycanech. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Daně Šolkové, která ukončí činnost notáře ke dni 31. 3. 2023.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 16. ledna 2023.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 14. února 2023 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:
Čtěte dále »

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Berouně se sídlem v Berouně – 7.2.2023

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Berouně se sídlem v Berouně. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce Mgr. Ivaně Schovánkové, která ukončí činnost notáře ke dni 31. 3. 2023.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do    9. ledna 2023.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 7. února 2023 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:
Čtěte dále »

ZD Dřísy a.s. – znalecký posudek pro nedobrovolnou dražbu

Znalecký posudek.

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Třebíči se sídlem v Třebíči – 6.12.2022

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Třebíči se sídlem v Třebíči. Jde o uvolněný notářský úřad po notáři Mgr. Ondřeji Stupkovi, který ukončí činnost notáře v tomto úřadě ke dni 30. 9. 2022.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 7. listopadu 2022.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 6. prosince 2022 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Chrudimi se sídlem v Chrudimi – 1.12.2022

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Chrudimi se sídlem v Chrudimi. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce Anně Volencové, která ukončí činnost notáře ke dni 31. 12. 2022.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 1. listopadu 2022.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat ve čtvrtek 1. prosince 2022 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Lounech se sídlem v Podbořanech – 29.11.2022

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Lounech se sídlem v Podbořanech. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Miroslavě Duchoňové, která ukončí činnost notáře ke dni 31. 12. 2022.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 31. října 2022.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 29. listopadu 2022 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod pro obvod Okresního soudu v Lounech se sídlem v Žatci – 24.11.2022

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Lounech se sídlem v Žatci. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Ivaně Demutové, která ukončí činnost notáře ke dni 31. 12. 2022.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 25. října 2022.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat ve čtvrtek 24. listopadu 2022 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Obvodního soudu pro Prahu 8 se sídlem v Praze – 10.11.2022

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Obvodního soudu pro Prahu 8 se sídlem v Praze. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Iloně Remešové, která ukončí činnost notáře ke dni 31.12.2022.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 10. října 2022.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat ve čtvrtek 10. listopadu 2022 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:
Čtěte dále »

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Kutné Hoře se sídlem v Kutné Hoře – 16. 11. 2022

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Kutné Hoře se sídlem v Kutné Hoře. Jde o uvolněný úřad po notářce JUDr. Jitce Némethové, která ukončí činnost notáře ke dni 31.12.2022.

Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 17. října 2022.

Jednání před konkurzní komisí se bude konat ve středu 16. listopadu 2022 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:
Čtěte dále »