• máme status celostátně distribuovaného deníku
  • pro Vás práce na 5 minut: stačí vyplnit a odeslat on-line objednávku
  • profesionální korektura: oznámení bude zkontrolováno odborníkem na firemní právo a finance
  • cena za uveřejnění oznámení o konání valné hromady je 4 900 Kč, za ostatní oznámení 1 900 Kč

Labit a.s. – znalecký posudek pro nedobrovolnou dražbu

Znalecky_posudek.pdf

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Karlových Varech se sídlem v Karlových Varech.

Konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Karlových Varech se sídlem v Karlových Varech, 7.1.2020
NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Karlových Varech se sídlem v Karlových Varech.

Jde o uvolněný notářský úřad po notáři JUDr. Josefu Tichém, který ukončí činnost notáře ke dni 31. 3. 2020.
Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 9. prosince 2019.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 7. ledna 2020 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

NKČR – KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Jindřichově Hradci se sídlem v Jindřichově Hradci.

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Jindřichově Hradci se sídlem v Jindřichově Hradci.

Jde o uvolněný notářský úřad po notářce Mgr. Šárce Aschenbrennerové, která ukončila činnost notářky v tomto notářském úřadě ke dni 31. 8. 2019.
Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 18. listopadu 2019.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 17. prosince 2019 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

Nautic Solutions a.s. – OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

Nautic Solutions a.s., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČO: 044 39 627, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20974 (dále jen „Emitent“),

jakožto Emitent dluhopisů specifikovaných níže v tomto oznámení (dále jen „Dluhopisy”), tímto v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a emisními podmínkami Dluhopisů

oznamuje konání schůze vlastníků níže uvedených Dluhopisů
(dále jen „Schůze“):

Čtěte dále »

KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Lounech se sídlem v Lounech – 14.11.2019

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ
na obsazení notářského úřadu

pro obvod Okresního soudu v Lounech se sídlem v Lounech. Jde o uvolněný notářský úřad po notáři Mgr. Davidu Borském, který ukončí činnost notáře v tomto notářském úřadě ke dni 31. 8. 2019.
Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 17. října 2019.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat ve čtvrtek 14. listopadu 2019 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

KONKURZ na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu ve Vsetíně se sídlem ve Valašském Meziříčí – 3.12.2019

NOTÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlašuje podle § 8 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), a podle § 2 odst. 1 předpisu Notářské komory České republiky o postupu při vyhlašování a organizaci konkurzu na obsazení notářského úřadu (konkurzní řád),

KONKURZ
na obsazení notářského úřadu

pro obvod Okresního soudu ve Vsetíně se sídlem ve Valašském Meziříčí. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce Mgr. Evě Vymazalové, která ukončí činnost notářky ke dni 31. 12. 2019.
Notářská komora České republiky přijímá přihlášky do konkurzu ve svém sídle v Praze 2, Apolinářská 12, nejpozději do 4. listopadu 2019.
Jednání před konkurzní komisí se bude konat v úterý 3. prosince 2019 v době od 9:00 hodin v sídle Notářské komory České republiky v Praze 2, Apolinářská 12.

Přehled předpokladů pro zařazení uchazeče do konkurzu ve smyslu § 7 odst. 1 notářského řádu:

Čtěte dále »

MASSAG, a.s. – řádná valná hromada – 28. 6. 2019

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti MASSAG, a.s. svolává představenstvo společnosti řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti MASSAG, a.s., se sídlem: Bílovec, Opavská 272/2, PSČ 743 01, okres Nový Jičín, IČ: 00010367, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 117 (dále též jen „společnost“).

Datum a hodina konání: 28. 06. 2019 v 9:00 hodin.
Místo konání: sídlo společnosti MASSAG, a.s., Bílovec, Opavská 272/2, v zasedací místnosti společnosti MASSAG, a.s., Opavská 272/2, Bílovec.
Prezence akcionářů proběhne od 8.30 hodin v místě konání řádné valné hromady.

Pořad jednání řádné valné hromady:

Čtěte dále »

Bohemia – lázně a. s. – řádná valná hromada – 28. 6. 2019

Představenstvo společnosti Bohemia – lázně a. s.
se sídlem Sadová 800/5, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 45357218,
zapsané u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 212,
svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne 28. 6. 2019 od 11.00 hodin v sídle společnosti.

Pořad jednání:

Čtěte dále »

NAVARA Novosedly a.s.- řádná valná hromada 27.06.2019

Představenstvo akciové společnosti NAVARA Novosedly a.s., IČ: 46347445, se sídlem Novosedly na Moravě č.54, (zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 777)
svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 27. června 2019 v 15:00 hod v Kulturním sále na radnici v obci Novosedly na Moravě č.p. 1.

Program:

Čtěte dále »

Sběrné suroviny, a.s. – znalecký posudek pro nedobrovolnou dražbu akcií

Znalecký_posudek.pdf

ČMN Beta s.r.o. – Oznámení o nedosažení usnášeníschopnosti schůze vlastníků dluhopisů emitovaných společností ČMN Beta s.r.o. a oznámená data náhradní schůze

Společnost ČMN Beta s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 806/62, 110 00 Praha, IČ: 062 23 079, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 311001 (dále jen „Emitent“), jakožto emitent dluhopisů:

Název:                ČMN Beta 5,00/22
ISIN:                   CZ0003517401
Datum emise:   1. 9. 2017

a

Název:                ČMN Beta 4,00/20
ISIN:                   CZ0003517393
Datum emise:   1. 9. 2017

(dále jen „Dluhopisy“)

v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o dluhopisech“), a emisními podmínkami Dluhopisů (dále jen „Emisní podmínky“) na základě oznámení o svolání schůzí vlastníků dluhopisů emitovaných Společností ze dne 25. března 2019, které je přílohou č. 1 tohoto Oznámená (dále jen „Pozvánka“) oznámila konání schůze vlastníků dluhopisů na den 10. dubna 2019, 10:00 hod, na adrese Durďákova 1786/5, Černá Pole, 613 00 Brno (dále jen „Řádná schůze“). Vzhledem k tomu, že na Řádné schůzi konané 10. dubna 2019 v 10:00 hod nebylo dosaženo usnášeníschopnosti potřebného pro hlasování o bodech stanovených v Pozvánce, oznamuje tímto Společnost, že v souladu s Pozvánkou a termínem stanoveným v Pozvánce se bude konat náhradní schůze vlastníků Dluhopisů, a to s nezměněným programem v Pozvánce (dále jen „Náhradní schůze“) takto:
Čtěte dále »

ČMN Beta s.r.o. – Oznámení o svolání schůzí vlastníků dluhopisů emitovaných společností ČMN Beta s.r.o.

Společnost ČMN Beta s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 806/62, 110 00 Praha, IČ: 062 23 079, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 311001 (dále jen „Emitent“), jakožto emitent dluhopisů:

Název: ČMN Beta 5,00/22
ISIN: CZ0003517401
Datum emise: 1. 9. 2017
a
Název: ČMN Beta 4,00/20
ISIN: CZ0003517393
Datum emise: 1. 9. 2017
(dále jen „Dluhopisy“)

tímto v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o dluhopisech“), a emisními podmínkami Dluhopisů (dále jen „Emisní podmínky“) oznamuje konání schůze vlastníků dluhopisů (dále jen „Schůze“).

Datum a čas konání Schůze: 10. dubna 2019, 10:00 hod.
Místo konání Schůze: Durďákova 1786/5, Černá Pole, 613 00 Brno
Rozhodný den pro účast na Schůzi: 25. března 2019

V případě, že tato Schůze vlastníků Dluhopisů nebude usnášeníschopná, bude se na základě tohoto Oznámení konat náhradní schůze vlastníků Dluhopisů, a to s nezměněným programem, jaký měla Schůze (dále jen „Náhradní schůze“).

Datum a čas konání Náhradní schůze: 16. dubna 2019. 10:00 hod.
Místo konání Náhradní schůze: Durďákova 1786/5, Černá Pole, 613 00 Brno
Rozhodný den pro účast na Náhradní schůze: 25. března 2019

Informaci o tom, že Schůze nebyla usnášeníschopná a že se bude konat Náhradní schůze ve výše uvedeném termínu a na výše uvedeném místě, potvrdí též Emitent jakožto svolavatel neusnášeníschopné Schůze, přičemž tuto skutečnost zároveň uveřejní na svých webových stránkách www.cm-n.cz v sekci Pro investory bez zbytečného odkladu po dni konání Schůze.

Důvody pro konání Schůze

Čtěte dále »

WOODROL a.s. – znalecký posudek pro nedobrovolnou dražbu

Znalecký posudek

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. – znalecký posudek pro nedobrovolnou dražbu

Znalecký posudek

Prodej 100% podílu ve společnosti ART TECO, s.r.o.

ČR CONSULTING GROUP, s.r.o. v likvidaci se sídlem Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1, IČ 25753541 oznamuje záměr prodat 100% podíl ve společnosti ART TECO, s.r.o., se sídlem Ohradní 65/1159, Praha 4, IČ 25725572. Bližší informace budou zaslány po zaplacení manipulačního poplatku ve výši 500,- Kč, žádosti se podávají na korespondenční e-mailové adrese karlikj@volny.cz.